Alakoulun oppimateriaalit

Lue lisää

Tehtäviä ekaluokkalaisten tutustumispäivään!

Lue lisää

Ajantasainen oppilaanohjauksen materiaali yläkouluun

Lue lisää

Esi­opetus

Eskarissa opitaan tutkimalla, leikkimällä ja yhdessä tekemällä!

Yläkoulu

Opiskelua yhdessä ilmiölähtöisesti ja kulttuuritietoisesti.

Lukio

Innostava ja merkityksellinen opiskelu on kiinni arjessa ja valmistaa tulevaisuuteen.