Lukutaito

Kaikkien yhteinen Lukutaito

Mainio tukee lukustrategioiden oppimista. Lukutaito-kirja ohjaa vaihe vaiheelta tekstin äärelle: ennen lukemista, lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen. Huolella valitut ikätasoiset lastenkirjallisuuden katkelmat naurattavat, koukuttavat ja houkuttelevat lukuharrastuksen pariin. Mainio vinkkaa erityisesti kotimaisten lastenkirjailijoiden teoksia. Tekstivalinnoissa ja tehtävissä korostuu huumori. Lukeminen on hauska asia!

Eriyttäminen on vahvasti mukana jokaisen opiskeltavan asian yhteydessä. Mainion kirjallisuuskatkelmien selkomukautuksilla on virallinen selkotunnus. Runsas selkotekstien määrä yhdessä alkuperäisten tekstien kanssa tarjoaa sopivaa luettavaa lukutaidon eri vaiheissa oleville oppilaille. Oppilaiden on mahdollista edetä selkotekstistä alkuperäiseen tekstiin. Lukutaidon pienet kirjoitustehtävät innostavat keksimään ja kirjoittamaan kolmella eri oppimispolulla. Lukutaito-kirja tutustuttaa erilaisiin tekstilajeihin ja tarjoaa tukea kirjoittajille vaiheistettujen tekstimallinnusten avulla.

Taitojen vihko

Kaksin verroin parempi vaihtoehto

Mainion Taitojen vihkoissa tehtävät eivät lopu kesken, sillä jokaiselle oppilaalle on kaksi tehtäväkirjaa: Taitojen vihko A ja Taitojen vihko B. 

Taitojen vihkossa on runsaasti lukutaitoa vahvistavia tehtäviä, joita tehdään ennen tekstin lukemista ja lukemisen jälkeen. Tehtävissä harjoitellaan kaikille oppilaille keskeisiä taitoja: hyvää lukustrategiaa, sujuvaa lukemista ja sanavarantoa. Tehtävissä on huomioitu erityisesti monikielisten oppilaiden ja lukemisen pulmien kanssa painivien oppilaiden tarpeet. 

Taitojen vihkoissa on runsaasti kielitiedon ja oikeinkirjoituksen tehtäviä eri osaamisen tasoille. Jokainen jakso alkaa ja loppuu omien taitojen arviointiin. Keskeisimpiä tekstilajeja voi suunnitella ja kirjoittaa Taitojen vihkon tuettujen tekstimallinnusten avulla.

KOLME POLKUA TAVOITTEISIIN

Ohjataan oppilaat oikeille poluille!

Monipuolinen oppimateriaalisarja kattaa kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman tavoitteet ja myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ajattelun taidoista monilukutaitoon. Materiaalissa huomioidaan oppilaiden erilaiset taidot ja tarjotaan ratkaisuja sisältöjen eriyttämiseen kaikille yhteisen materiaalin avulla. Materiaali tarjoaa kolme erilaista polkua, joilla kukin oppilas saa kohdennetusti tarvitsemaansa harjoitusta ja kulkee tuettuna kohti oppiaineen tavoitteita – tai niiden yli. Myös haasteita kaipaavien oppilaiden motivointi ja mahdollisuus kehittää taitojaan näkyy materiaalissa. Eri polut on merkitty tehtäviin värikoodein:

1. Lilat tehtävät vahvistavat lukutaidon ja kielitiedon perustaitoja.

2. Oranssit tehtävät kehittävät hyvää osaamista.

3. Turkoosit tehtävät ovat soveltavia ja haastavat kielellistä ajattelua.

Oppilas tutustuu jokaisen jakson alussa tavoitteisiin ja sisältöihin. Oppilas merkitsee kuvaan ne asiat, joita hän haluaa tai joita hänen tulee erityisesti harjoitella. 

Väripolku yleis- ja erisnimien tehtävissä:

Monikielinen oppilas

Taitojen vihkon tehtävissä keskitytään suomen kielen sanavarannon kartuttamiseen ennen Lukutaidon tekstin lukemista ja lukemisen jälkeen. Tehtävissä harjoitellaan esimerkiksi oikeita taivutusmuotoja, virkkeiden kirjoittamista ja puhe- ja kirjakielen eroja, mikä tukee kirjakielen rakenteiden vakiintumista. Taitojen vihkossa ja digimateriaalissa on aihesanastot, jotka harjoituttavat ja monipuolistavat oppilaan sanavarantoa. Luetun ymmärtämisen harjoitteluun on paljon tehtäviä. 

Niin suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden kuin monikielisten oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat. Erityisesti lila oppimispolku on suunniteltu kehittämään monikielisen oppilaan suomen kieltä. Taitojen karttuessa oppilas voi luontevasti jatkaa oranssien ja turkoosien tehtävien pariin. On tärkeää muistaa, että suomea toisena kielenä opiskelevilla oppilailla ja heidän opettajillaan tulee olla mahdollisuus valita oppilaan edistyessä vaativampia tehtäviä, jotta suomen kielen oppiminen edistyy.

OPETTAJAN OPAS

Mainio tuki opettajalle

Opettajan opas noudattaa Lukutaito-kirjan ja Taitojen vihkon järjestystä. Jokainen jakso alkaa aina aloitussivulla, johon on koottu jakson tavoitteet, kirjavinkit, liitteet ja muu materiaali sekä arviointisuunnitelma.

Oppaassa annetaan valmis, selkeä malli siitä, miten opettaja vuorottelee Lukutaidon ja Taitojen vihkon käyttöä jakson oppituntien aikana. Opettajan oppaan aukeamalla on vinkkejä tunnin aloittamiseen ja aiheeseen virittelyyn, lukemiseen, sanavarannon rikastamiseen, kirjallisuuskatkelmien ja kielitiedon opetettavien asioiden käsittelyyn ja eriyttämiseen, leikkejä sekä toiminnallisia harjoituksia opetuksen elävöittämiseksi. Lisäksi oppaasta löytyvät Lukutaidon ja Taitojen vihkon vastaukset.

OPPILAAN DIGI

Oppilaan digimateriaalissa oppilaalla on käytössään sisältöä neljältä osa-alueelta: lukutaito, kielitieto, sanasto ja lukusujuvuus.

Lukutaito-osiossa voi kuunnella Mainio Lukutaito-kirjan tekstit äänikirjana tai lukea niitä karaokeversiona.

Kielitieto-osion tehtävissä harjoitellaan keskeisimpien kielitiedon ja oikeinkirjoituksen perusasioita.

Sanasto-osion tehtävissä oppilas laajentaa sanavarantoaan ja harjoittelee sanojen taivutusta. Tämä osio on erityisen hyödyllinen monikielisille oppilaille, mutta tarjoaa sisällöllistä tukea myös suomea äidinkielenään puhuville lapsille.

Lukusujuvuus-tehtävät on laadittu erityisesti tukea tarvitsevia oppilaita ajatellen. 

OPETTAJAN DIGI 

Opettajan digimateriaalin rakenne on linjassa painetun opettajan oppaan kanssa. Koko oppaan sisältö löytyy myös digistä – lisämausteilla. Digistä löydät oppitunnin tavoitteet ja ajankäyttösuunnitelman. Digissä on vinkkejä tunnin aloittamiseen ja videoita aiheeseen virittelyyn, lukemiseen, sanavarannon rikastamiseksi, kirjallisuuskatkelmien ja kielitiedon opetettavien asioiden käsittelyyn ja eriyttämiseen, leikkejä sekä toiminnallisia harjoituksia opetuksen elävöittämiseksi. Arviointimateriaali sisältää luetun ja kuullun ymmärtämisen tekstit ja tehtävät, sanelut ja toistokirjoitukset, kielitiedon kokeet ja arvioinnin apuvälineitä esimerkiksi oppilaan tuottamien tekstien arviointilomakkeita.

Videot

Esittelyvideo vie tutustumaan Mainio-sarjan arvoihin ja pedagogiikkaan.
Esittelyvideolla pääset tutustumaan Mainio 3 -lukutaitokirjan eri jaksoihin.

Tutustu tuoteperheeseen

Selaa näyteaukeamia

Tutustu digiin

TEKIJÄT

Mainio on tekijöidensä näköinen kirja! 

Ulla Ilomäki-Keisala on kokenut luokanopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija, jonka Suomen tietokirjailijat ry palkitsi vuoden 2023 oppikirjailijapalkinnolla. 

Elisa Helin on tehnyt pitkän uran luokanopettajana, erityisopettajana, opettajankouluttajana ja oppikirjailijana. Parhaillaan Helin työskentelee sekä Satuovien aapisen että Mainion tekijäryhmissä luoden siltaa alkuopetuksesta kolmannelle luokalle. 

Marjo Lindeman on luokanopettaja, erityisopettaja ja opettajankouluttaja, jonka osaaminen lukipulmien ratkomisessa on ollut korvaamattoman tärkeä osa Mainion tekemistä. 

Elisa Hurmerinta ja Elsi Santala ovat luokanopettajia, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia, kouluttajia ja Kirja käteen! -podcastin tekijöitä, jotka työskentelevät paremman lukutaidon puolesta kaikissa eri rooleissaan. Santala on erikoistunut S2-opetukseen ja työskentelee myös opettajankouluttajana.

Yhteenlaskettuna meillä tekijöillä on noin 120 vuotta kokemusta opettamisesta ja lähes yhtä paljon kokemusta oppikirjojen tekemisestä. Voisimme järjestää yhteissyntymäpäivät samalla, kun juhlimme Mainion syntymäpäivää.

ILMESTYMISAIKATAULU

Mainio 3 – 2024

Mainio 4 – 2025

Mainio 5 – 2026

Mainio 6 – 2027

Käyttäjäkoulutukset

Mainio 3 -esittelyvideo (tammikuu 2024)
Mainio 3 Koulukiertueen Virtuaali-iltapäivässä (helmikuu 2024)

Tekijät

Elisa Helin

Elisa Hurmerinta

Ulla Ilomäki-Keisala

Marjo Lindeman

Elsi Santala

Tuuli Pursiainen (kuvittaja)

Tilaa sähköpostiisi Mainion uutiskirje!

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Mainio 3 Lukutaito 978-952-354-866-4 33,18 € 36,50 €
Mainio 3 Taitojen vihkot (A+B) 978-952-354-935-7 20,91 € 23,00 €
Mainio 3 Opettajan opas 978-952-354-954-8 49,09 € 54,00 €
Mainio 3 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-354-951-7 200,00 € 220,00 €

Paketit

Tuote ISBN Hinta/oppilas, veroton Hinta/oppilas, verollinen
Mainio 3 -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-982-1 45,45 50,00
Mainio 3 Lukutaito
Mainio 3 Taitojen vihkot (A+B)
Mainio 3 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)