Aapinen

Avaa satuovi suureen seikkailuun!

Satuovien aapisen tarina kutsuu mukaan seikkailuun, joka innostaa ja pitää otteessaan koko kouluvuoden. Vankkaan tutkimustietoon perustuva eteneminen ja rauhalliset aapisen aukeamat tukevat oppimista ja keskittymistä.

Kirjainaukeamilla tutustutaan äänteisiin, tavuihin, sanoihin ja teksteihin monipuolisesti ja yhdessä toimien. Monilukutaitoa kehitetään erilaisten tekstien, pedagogisesti suunniteltujen kuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla. 

Satuovien aapinen tarjoaa luettavaa eri vaiheissa oleville lukijoille, syksystä kevääseen. Tavuja, sanoja ja lyhyempiä tekstejä on pidempien tekstien rinnalla koko lukuvuoden ajan. Kirjainten oppimisjärjestyksessä on otettu huomioon suomen kielen yleisimmät tavut ja sanat. Kaikissa Satuovien aapisen ratkaisuissa korostuu kiireetön yhdessä oppiminen.

Palkitun lastenkirjailija Reetta Niemelän kiehtova tarina sekä kuvittaja Nora Surojeginin oivaltavat kuvitukset innostavat oppimaan.

Taitojen vihkot

Taitojen vihko yhdistää!

Satuovien aapisen Taitojen vihkot harjoittavat luku- ja kirjoitustaitoa johdonmukaisesti ja kiireettömästi. Taitojen vihkot A, B ja C on suunniteltu sopimaan koko ryhmälle, tarjoten kaikille oppilaille yhdenvertaisen osallisuuden kokemuksen. 

Taitojen vihkot mahdollistavat monenlaisen eriyttämisen. Niissä annetaan aikaa kirjaimen piirtämisen harjoittelulle, oikeinkirjoitukselle, monilukutaidolle ja luetun ymmärtämiselle. Erilaiset tehtävätyypit symboleineen, pelit, selkeät ohjeet ja tehtävämallinnukset tukevat oppimista. Jokaiseen kirjaimeen liittyvä sanastosivu (S2) rikastaa sana- ja käsitevarantoa ja tarjoaa kielitietoiselle opetukselle oivallisen tuen.

Lukukirja

Kaikkien yhteinen lukutaidon kirja

Satuovien lukukirjan tarinassa lapset ja Kiemuraan jumiin jääneet tutut satuolennot jatkavat yhteistä seikkailua.
Avautuvatko satuovet enää koskaan?

Satuovien lukukirja tarjoaa luettavaa lukutaidossaan eri vaiheissa oleville oppilaille. Koko lukuvuoden ajan tarinan rinnalla toistuvat tavut ja sanat vahvistavat alkavaa lukutaitoa sekä sujuvoittavat lukemista.

Kiemuran kaupunkiin sijoittuvan tarinan lisäksi lukukirjassa on lyhyempiä lukusujuvuutta ja eläytyvää lukemista kehittäviä tekstejä sekä eri tekstilajien tekstejä luettavaksi. Satuovien lukukirja antaa toisella luokalla aikaa vahvistaa lukutaidon perusasioita ja kiinnostua lukemisesta.

Taitojen vihkot

Kolmen vihkon kokonaisuus

Satuovien lukukirjan kolme taitojen vihkoa mahdollistavat eriyttämisen monella tavalla. Niissä kerrataan ensimmäiseltä luokalta tuttuja kirjainmuotoja, harjoitellaan keskeisiä kielitiedon asioita, vahvistetaan kirjoittamista sana- ja virketasolla sekä harjoitellaan erilaisten tekstilajien äärellä luetun ymmärtämistä. Selkeät ohjeet, mallit ja erilaiset tehtävätyypit tukevat oppimista.

Jokaisen tarinan yhteydessä toistuvilla sanastosivuilla (S2) käsitellään kyseiseen tarinaan liittyvää sanastoa ja harjoitellaan erilaisia kielenrakenteita. Satuovien lukukirjan kaikille yhteiset kolme taitojen vihkoa antavat aikaa vahvistaa sekä kirjoitustaidon että kielitiedon perusasioita toisella luokalla.

Opettajan oppaat

Oppaista tukea ja ideoita

Satuovien aapisen ja lukukirjan opettajan oppaat ovat
rakenteeltaan selkeät ja helppokäyttöiset. Ne etenevät
rinnakkain oppilaan kirjojen kanssa ja tarjoavat monipuolista
materiaalia sisältöjen käsittelyyn. Ideoita toiminnalliseen ja
elämykselliseen kielen opetukseen on runsaasti.

Opettajan opas sisältää:

– oppilaan kirjojen näköisaukeamat
– aapisen ja lukukirjan tarinat ja niiden selkoversiot tehtävineen
– monipuolisia kuvatehtäviä
– tehtävien vastaukset
– ideoita äänteen ja kirjaimen opetteluun, lukemiseen, monilukutaitoon ja kirjoittamiseen
– erilliset sanastosivut ja teemoittaiset sanastokortit (S2)
– arviointiin käytettävät materiaalit
– laulujen nuotit ja leikkiohjeet
– vinkkejä tunnetaitojen ja vahvuuksien käsittelyyn
– liikunta-, käsityö- ja kuvataidevinkkejä
– monikäyttöisiä opetuspelejä

Opettajan digi

Digi rikastaa opetustasi!

Satuovien aapisen ja lukukirjan opettajan digit ovat helppokäyttöisiä ja etenevät opettajan oppaan sisältöjen mukaan. Runsas pedagoginen materiaali rikastaa opetusta ja auttaa eriyttämisessä. Opettajan digit sisältävät paljon lisämateriaalia ja täydentävät muita tuoteperheen osia.

Opettajan digi sisältää:

– oppilaan kirjan aukeamat
– Taitojen vihkojen aukeamat ja tehtävien vastaukset
– pelejä oppimisen tueksi
– digityökaluja oppimisen tueksi
– tarinat luettuina (myös selkoversiot)
– laulut kuunneltavina ja karaokeversioina
– näytettäviä ja tulostettavia lisämateriaaleja
– Tiinan toiminnalliset tehtävät

Oppilaan digi

Satusiemeniä ja uusia taitoja!

Satuovien aapisen ja lukukirjan Oppilaan digeissä seikkaillaan Kiemuran kaupungissaja kerätään satusiemeniä. Samalla harjoitellaan pelillisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitoja.
Opettajalla on mahdollisuus seurata oppilaan etenemistä ja saada näin tukea arviointiin. Oppilaan digissä on myös liikunnallinen osio: Tomeron touhunurkka.

Oppilaan digi sisältää:

– pelejä äänne-, tavu-, sana- ja virketasolla
– sana- ja käsitevarantoa rikastavat pelit (S2)
– arviointia tukevan kertausosion

Satuovien laulut

Musiikki herättää tuntemaan

Aapisen ja lukukirjan laulut ovat laulaja, lauluntekijä, musiikkipedagogi Aili Järvelän ja säveltäjä, lastenmuusikko Tero Pajusen käsialaa. Upea musiikkikokonaisuus syventää tarinoiden teemojen käsittelyä. Laulut voi kuunnella sekä opettajan että oppilaan digimateriaaleista.

Lauluissa tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja soittimiin yhdessä mukana laulaen ja leikkien. Laulujen nuotit ja leikkiohjeet sisältyvät opettajan oppaaseen ja opettajan digimateriaaliin.

Musiikkinäytteitä Satuovien aapisesta:

Musiikkinäytteitä Satuovien lukukirjasta:

Ylärivi: Tero Pajunen ja Joonas Saikkonen
Alarivi: Esko Järvelä ja Aili Järvelä

Oheistuotteet

Satuovien aapisen maskotti Lossi-Tane
Tilaa täältä: käsinuket.fi

Satuovien aapisen leimasimet (4 kpl)
Tilaa täältä: hinttadesign.fi

Tutustu Satuovien tuoteperheeseen

Selaa näyteaukeamia

Tutustu digeihin

Opettajan digi demo (aapinen)

Oppilaan digi demo (aapinen)

Opettajan digi demo (lukukirja)

Oppilaan digi demo (lukukirja)

Satuovien Aapisen monialainen tekijätiimi

Ylärivi: Reetta Niemelä, Satu Ikkala, Iina Harju ja Nora Surojegin
Alarivi: Ritva Ketonen, Elisa Helin ja Jerkka Laakkonen

Iina Harju 
luokanopettaja/esi- ja alkuopetus

Iina on kiinnostunut erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan innostamisesta ja mielikuvituksen kehittämisestä. Iinan tavassa tehdä työtä korostuu elämyksellisyys, toiminnallisuus sekä leikkien ja pelaten oppiminen. Iina opettaa 1. luokkaa Naantalissa Kuparivuoren koulussa.

Elisa Helin 
asiantuntija/oppikirjailija

Elisa on kokenut oppikirjailija ja tuttu Edukustannuksen Kuiske-sarjasta. Hän on työskennellyt luokanopettajana, yliopisto-opettajana sekä alkuopetuksen erityisopettajana. Elisalla on laaja kokemus eriyttämisestä sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen opettamisesta. Tällä hetkellä hän työskentelee asiantuntijana. 

Satu Ikkala 
luokanopettaja/draamaopettaja

Satu on kokenut luokanopettaja ja draamaopettaja, jonka työssä korostuvat tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä jokaisen lapsen omien vahvuuksien löytäminen. Tällä hetkellä Satu työskentelee joustavassa esi- ja alkuopetuksessa Inkoossa Merituulen koulussa.

Jerkka Laakkonen 
päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja

Jerkka on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntija. Hän työskentelee päiväkodin johtajana sekä mediakasvatus- ja monilukutaitokouluttajana. Jerkka on myös Kummaa-esiopetusmateriaalin tekijä. Jerkan kiinnostuksen kohteita ovat uudet lukutaidot sekä teknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Ritva Ketonen 
erityispedagogiikan yliopistonlehtori

Ritva kouluttaa erityisopettajia Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta, arvioinnista ja lukivaikeuksien kuntouttamisesta. Taustaltaan Ritva on erityisopettaja ja puheterapeutti ja ollut tekemässä lukutaidon arviointimateriaalia, aapista ja Niilo Mäki Instituutissa Ekapeliä.

Reetta Niemelä
kirjailija

Reetta on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Hänen lumoavat, mielikuvitukselliset maailmansa ovat tuttuja esimerkiksi Vilske-aapisesta sekä Kummaa-esiopetusmateriaalista. 

Nora Surojegin
kuvittaja

Nora on graafikko ja lastenkirjailija. Hänen huikaisevien kuvitustensa äärellä voi ihmetellä yksityiskohtia tai uppoutua pitkäksi aikaa lumoaviin  maisemiin.

Aili Järvelä
musiikintekijä/muusikko

Aili tunnetaan monipuolisena laulajana, säveltäjänä, sanoittajana, sovittajana, viulistina, tuottajana, musiikkipedagogina sekä freelance-muusikkona. Lastenmusiikin saralla Aili on vaikuttanut mm. lastenmusiikkiyhtye Mutaveijareissa.

Tero Pajunen
musiikintekijä/muusikko

Tero on kotimaisen folkin valovoimainen laulaja-lauluntekijä, kansanmuusikko ja musiikkipedagogi. Lapsiyleisölle hän on tuttu Lastenmusiikkiorkesteri Ammuun! heppana.

Videot

Tutustu aapisen ja lukukirjan tapahtumapaikkoihin. Kiemuran kaupunki tarjoaa mahtavat puitteet seikkailulle!
Reetta Niemelä kertoo Satuovien maailman synnystä ja työstään lastenkirjailijana.
Satuovien aapisen ja lukukirjan tekijäryhmä työskentelee Edukustannuksen toimistolla.
Tero Pajunen ja Aili Järvelä musisoivat studiossa Satuovien laulujen parissa.
Aapisen ja lukukirjan kuvittaja Nora Surojegin ja kirjailija Reetta Niemelä suunnittelevat yhdessä tarinan kuvitusta.
Satuovien aapinen ja lukukirja tarjoavat korkeatasoista lastenkulttuuria ja lukemaan opettamisen pedagogiikkaa!

Käyttäjäkoulutukset

Satuovien aapisen ja lukukirjan esittely Edukustannuksen Virtuaali-iltapäivässä 23.3.2024
Satuovien aapisen käyttäjäpalautetta koulukäynniltä Lahdesta, Kärpäsen koulusta 13.3.2024
Satuovien aapisen käyttäjäkoulutus (elokuussa 2023)
Satuovien aapisen käyttäjäkoulutus (keväällä 2023)

Ilmestymis­aikataulu

Satuovien aapinen – ilmestynyt
Satuovien aapinen Taitojen vihko A – ilmestynyt
Satuovien aapinen Taitojen vihko B – ilmestynyt
Satuovien aapinen Taitojen vihko C – ilmestynyt
Satuovien aapinen Opettajan opas A – ilmestynyt
Satuovien aapinen Opettajan opas B – ilmestynyt
Satuovien aapinen Opettajan digi – ilmestynyt
Satuovien aapinen Oppilaan digi – ilmestynyt
Satuovien 2. vuosiluokan materiaalit – 2024

Tilaa sähköpostiisi Edukustannuksen uutiskirje