Uusi OPOA kansia ja sisaukeama

Oppilaan työskentely­kirja

Materiaali kasvaa henkilökohtaiseksi portfolioksi.

Uusi OPOA! on oppilaan oma työskentelykirja, joka aktivoi oppilasta tutkimaan itseään oppijana, kehittyvänä nuorena ja omasta tulevaisuudestaan vastuuta ottavana ihmisenä. Uudistetussa kirjassa on otettu huomioon lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmauudistus sekä uusi oppivelvollisuuslaki.

Oppilaan työskentelykirja koostuu tehtävistä, joita tekemällä oppilas rakentaa ohjauksen portfoliota omista lähtökohdistaan. Kirjasta tehdään kolmessa vuodessa oppilaan itsensä näköinen, ja se ohjaa itsenäiseen ajatteluun, pohtimiseen ja päätöksentekoon. Kirjassa on monipuolisia työtapoja: kirjoittamista, piirtämistä, vertailemista, raportointia, arvioimista, reflektointia ja tiedonhakua. Uusi OPOA! auttaa oppilasta nuoruusiän kasvuhaasteissa sekä jatko-opintoja ja uranvalintaa koskevassa päätöksenteossa.

Kirjassa pohditaan yläkoulussa tarvittavia opiskelutaitoja. Oppilas harjaantuu tarkastelemaan omaa oppimistaan, tavoitteitaan, unelmiaan ja elämäntapaansa. Työskentelykirjan avulla tutustutaan työelämään, työhön ja yrittämiseen sekä mahdollisuuksiin lähteä opiskelemaan ja töihin ulkomaille. Työskentelykirja jää oppilaalle yläkoulun päätteeksi tulevien opintosuunnitelmien pohjaksi, oman kasvun reflektointiin ja muistoksi nuoruusvuosilta.

Sähköinen ohjaajan materiaali

Opon työkalupakki.

Työskentelykirjaa tukee ajantasainen, säännöllisesti päivitettävä sähköinen ohjaajan materiaali. Materiaali on opon työkalupakki, joka sisältää oppilaanohjauksessa tarvittavia kaavioita ja lomakepohjia.

Ohjaajan sähköinen materiaali noudattaa oppilaan työskentelykirjan rakennetta, ja siinä on lisäsisältöä kullekin aukeamalle. Opolle ja oppilaalle on digiosuudessa tarpeellisia lisätietoja, lisätehtäviä, valmiita tuntimateriaaleja sekä tehtäviä eriyttämistä varten. Materiaalit tukevat oppituntien suunnittelua ja pitämistä.

Kirja ja digimateriaali antavat opoille sekä muulle opetus- ja ohjaushenkilöstölle työkaluja myös tehostettuun ohjaukseen.

Uusi OPOA! tukee itsetuntemusta ja päätöksentekoa sekä siirtymävaiheita alakoulusta yläkouluun ja jatko-opintoihin saakka.

Tutustu Opoa-materiaaliin

Uusi OPOA! -materiaalin virtuaaliesittely 16.2.2022.

Tekijät

Saara Hartikainen

toimii oppilaanohjauksen lehtorina Tulliportin normaalikoulussa, joka on Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu.

Pekka Kauttu

on Porkkalan lukion opinto-ohjaaja ja kokenut oppikirjailija.

Henna Oravasaari

toimii oppilaanohjaajana Nummen yhtenäiskoulussa Hämeenlinnassa. Hänen vahvuutensa ovat tuntityötapojen ideoinnin monipuolisuus ja oppilaan elämäntilanteiden huomioiminen ohjauksessa.

Mikko Siippainen

on opinto-ohjaaja Kaukajärven koulussa Tampereella. Hän on osallistunut moniin oppimateriaaliprojekteihin.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Uusi OPOA! Opettajan digi (koululisenssi 12 kk) 978-952-354-578-6 145,45 € 160,00 €
OPOA! Opettajan digi (koululisenssi 12 kk) 978-952-288-881-5 86,36  € 95,00 €
Uusi OPOA! 7–9 978-952-354-577-9 28,64  € 31,50 €