Oppilaan kirja

Kaikki tarpeellinen matematiikasta selkeästi ja yksinkertaisesti.

Luku tukee ilmiölähtöistä ja itsenäistä oppimista. Teoria ja esimerkit on kirjoitettu oppikirjaan yksinkertaisesti ja selkeästi, jolloin oppilaalla on mahdollisuus tutustua aiheeseen myös itsenäisesti sekä katsoa apua tehtäviä tehdessään.

Oppikirjassa on monipuolisia ja monitasoisia tehtäviä, joissa on huomioitu oppilaita kiinnostavat aiheet ja ilmiöt. Monissa teemoissa, kuten trigonometriassa, painotetaan myös opiskeltavan asian soveltamista arkielämään.

Luvussa on sisältökohtaiset kappaleet asiakokonaisuuksittain. Se mahdollistaa materiaalin joustavan käytön erilaisissa opetusryhmissä. Samalla Lukua on helppo sovittaa erilaisiin paikkakunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Tehtävissä hyödynnetään tietotekniikkaa muun muassa tilastot ja geometria -teemoissa. Algoritmista ajattelua tuetaan ohjelmointitehtävissä sekä HTML-kielen perusteissa ja dynaamisen geometriaohjelmiston harjoituksissa. Itsenäistä oppimista sekä ylös- ja alaspäin eriyttämistä tukevat tehtävävihot, joiden avulla oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan. 

Luku 7

Luku 7:n sisältökokonaisuudet ovat Lukujen ominaisuuksia, Peruslaskutoimitukset, Geometrian perusteet, Muuttujia ja yhtälöitä, Tilastot.

Luku 8

Luku 8:n sisältökokonaisuudet ovat Prosentit, Potenssit, Polynomit, Yhtälöiden syventäminen, Tasogeometria, Suorakulmainen kolmio, Ympyrägeometria.

Luku 9

Luku 9:n sisältökokonaisuudet ovat Avaruusgeometria, Trigonometria, Funktiot, Yhtälöparit, Todennäköisyyslaskenta, Peruskoulun kertaus, Syventäminen jatko-opintoihin.

Tehtävävihko

Eriyttämisen tueksi.

Tehtävävihot tukevat itsenäistä oppimista sekä eriyttämistä. Ne tarjoavat perustehtäviä ennakoivaan ja kertaavaan tukiopetukseen sekä haastavia tehtäviä ylöspäin eriyttämiseen.

Luku kannustaa itsenäiseksi oppijaksi kasvamiseen.

Opettajan digimateriaali

Monipuolisia tapoja opettaa matematiikkaa.

Digitaalisessa opettajan materiaalissa on paljon ideoita välineiden käyttämiseen opetuksen tukena sekä apua arviointiin.

Luku tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää digitaalisuutta matematiikalle aidoimmalla tavalla. Mukana on ohjeistusta ja esimerkkipohjia TI-Nspire-matematiikkaohjelmiston käyttöön. Jokaiseen Luku 7 -kappaleeseen on mallitehtäväpohja, josta oppilaan on helppo aloittaa ohjelmiston käytön harjoittelu. Ohjelmistoa voi hyödyntää yksittäisillä tunneilla tai kokonaisena sähköisenä matematiikan vihkona.


Luku-sarjan käyttäjille opettajan digi veloituksetta!

Tilaa käyttäjäetu koulullesi sähköpostitse info@edukustannus.fi tai puh. 09 6877 4573.

https://www.youtube.com/watch?v=VMY1Q43N39Q

Tekijät

Timo Järvenpää

on matematiikan ja fysiikan lehtori, joka työskentelee Hämeenkylän koulussa Vantaalla. Hän on ollut vuosia mukana kehittämässä matemaattisten aineiden opetusta.

Kimmo Sivula-Heiskanen

on helsinkiläinen matematiikan opettaja Haagan peruskoulussa. Hänelle asioiden yksinkertaistaminen ja matematiikan soveltaminen arkielämään on tärkeää.

Heli Mentunen

on matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Hakunilan koulussa Vantaalla. Hän on ollut mukana Vantaan Matikkamaan perustamisessa ja osallistunut Vantaan opetussuunnitelmauudistuksiin jo kolme kertaa.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Luku 7 978-952-288-691-0 43,09 € 47,40 €
Luku 7 Tehtävävihko 978-952-288-694-1 22,27 € 24,50 €
Luku 8 978-952-288-695-8 43,09 € 47,40 €
Luku 8 Tehtävävihko 978-952-288-698-9 22,27 € 24,50 €
Luku 9 978-952-288-699-6 43,09 € 47,40 €
Luku 9 Tehtävävihko 978-952-288-702-3 22,27 € 24,50 €