Oppilaan kirja

Kieli- ja kulttuuritietoinen yläkoululaisen aapinen.

Kieku tarjoaa käytännöllisen näkökulman kieleen. Kieltä opitaan ja opiskellaan käyttämällä sitä. Monilukutaito vahvasti mukana Kiekussa, ja tekstien tarkoituksia ja käyttötapoja tutkitaan arjen ympäristöissä. Tarinoiden maailmaan Kieku johdattaa elämysten kautta.

Kieku on oppiaineen sisäinen eheyttäjä. Niin kieltä kuin kirjallisuutta opitaan lukemalla, kirjoittamalla, esittämällä, kuvaamalla. Mukana opetuksessa kulkevat yhteisölliset menetelmät, kuten draama ja lukupiiri. Sarja tarjoaa monipuolisia ja monitasoisia tehtäviä. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan omaa oppimistaan yhdessä toisten kanssa.

Oppikirjan mukana tulee Kukkonen-vihko.

Kieku 7

Innostava oppilaan kirja sisältää paljon lukemista ja tekemistä. Monipuoliset tekstinäytteet ja tehtävät löytyvät kaikki samoista kansista. Kirjaa rytmittävät Salla Simukan kirjaa varten kirjoittama viisiosainen fantasianovelli ja Ville Tietäväisen kukkohahmo. Sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tukevat ilmiölähtöistä ja itsenäistä oppimista. Kirjan päättää sen teemoja kokoava projekti ”Oma ääneni”.

Kieku 8

Kahdeksannen luokan kirjaa piristävät JP Ahosen piirtämät sarjakuvat. Kieltä tarkastellaan ilmaisun ja vaikuttamisen välineenä. Kirjallisuuden tarkastelussa keskitytään suuriin tunteisiin ja lukemiseen kokemuksena. Kirjan päätösprojekteissa annetaan yksityiskohtaista opastusta mm. ryhmän oman elokuvan, sarjakuvan tai näytelmäsovituksen tekemiseen.

Kieku 9

Yhdeksännen luokan kirjassa tarkastellaan runoja. Kirjan alussa esitellään runon käsite, ja joka jakson alusta löytyy runoja tutkittavaksi ja tulkittavaksi. Kielen tarkastelussa keskitytään Suomessa puhuttaviin kielimuotoihin ja suomen sukukieliin. Kirjallisuusosiossa tarkastellaan kirjallisuushistorian vaiheita Suomessa. Päätösprojekteissa opastetaan muun muassa oman runokokoelman saloihin.

Kukkonen

Kukkonen herättää kiinnostuksen kieleen.
Se on kielitiedon opetuksen tärkein tehtävä.

Kiekun mukana kulkeva Kukkonen tarjoaa perustietoja, joita oppilas tarvitsee yläkoulun aikana ja siitä eteenpäin. Kieku 7:n välissä kulkeva Kukkosen kielenhuolto-oppaasta saa apua esimerkiksi kirjoittamiseen, puheiden pitämiseen, tiedonhankintaan ja virallisten kirjeiden laadintaan. Kieku 8:n välistä löytyvä Kukkosen sanataideopas antaa oppilaalle vinkkejä fiktiivisten tekstien kirjoittamiseen. Sanataideoppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi kertomuksen kirjoittamisen vaiheita. Fiktiivisten tekstien piirteitä havainnollistetaan tekstinäytteillä. Yhdeksännen luokan Kukkosen kirjoittamisoppaassa keskitytään oman tekstin tekemiseen vaihe vaiheelta ja hiotaan timantiksi. Tekstin tekemistä havainnollistetaan tekstinäytteillä.

Kukkoset ovat hankittavissa myös erikseen!

Kieku vie käytännöllisesti nykykoululaisen monikielisen ja monimuotoisen kulttuurin maailmaan. 

Taitojen vihko

Tekstit ja niiden tekeminen tutuksi.

Taitojen vihkon avulla oppilas täydentää ja syventää Kiekussa opittuja taitoja. Taitojen vihkossa opastetaan tekstien tekemistä ohjatusti, ja tehtävät on laadittu siten, että oppilas voi tehdä niitä myös itsenäisesti.

Opettajan materiaali

Monipuolisesti, yhteisöllisesti – ja netissä.

Digitaalinen opettajan materiaali tarjoaa monipuolisia tapoja opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin yhteisöllisiä menetelmiä kuin internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Arviointiin annetaan monipuolisia vinkkejä kokeista projekteihin ja portfolioiden kokoamiseen. Opettajan materiaali tarjoaa myös tehtäviä, jotka voi siirtää koulun sähköiselle alustalle toteutettaviksi.


Kieku-sarjan käyttäjille opettajan digi veloituksetta!

Tilaa käyttäjäetu koulullesi sähköpostitse info@edukustannus.fi tai puh. 09 6877 4573.

Tutustu Kieku-tuoteperheeseen

Näytekirjat tilattavissa osoitteesta:

info@edukustannus.fi

Kieku 7, taitojen vihko

Kieku 8, oppilaan kirja

Kieku-sarja

Tekijät

Maria Kontioinen

on helsinkiläinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen mieluisin haasteensa on oppilaslähtöisen ja projektiluonteisen työtavan jalkauttaminen.

Jami Koponen

on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti kielitiede ja mediakasvatus sekä pedagogisesti mielekäs digioppiminen.

Johanna Pentikäinen

on toiminut pitkään Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina. Parhaillaan hän on vierailevana tutkijana Columbian yliopistossa.

Erja Saarinen

on helsinkiläinen toimittaja, tiedottaja ja oppikirjailija, joka on työurallaan edistänyt lasten- ja nuortenkulttuuria sekä tehnyt lasten omaa ääntä kuuluvaksi.

Reija Jousjärvi

toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Nurmijärvellä.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Kieku 7 + Kukkonen 978-952-288-691-0 36,36 € 40,00 €
Kieku 7 Taitojen vihko 978-952-354-063-7 18,64  € 20,50  €
Kieku 8 + Kukkonen 978-952-288-819-8 36,36 € 40,00 €
Kieku 8 Taitojen vihko 978-952-354-064-4 18,64  € 20,50  €
Kieku 9 + Kukkonen 978-952-288-982-9 36,36 € 40,00 €
Kieku 9 Taitojen vihko 978-952-354-065-1 18,64  € 20,50  €
Kukkonen – Kielenhuolto 978-952-288-606-4 8,18 € 9,00  €
Kukkonen – Sanataide 978-952-288-879-2 8,18 € 9,00  €
Kukkonen – Kehittyvän kirjoittajan opas 978-952-354-066-8 8,18 € 9,00  €