Oppilaan kirja

Joustava ja syvä tapa oppia ilmiöstä, joka koskettaa kaikkia.

IKI vie tutustumaan elettyyn uskontoon ja ihmisten pyrkimyksiin elää merkityksellistä ja mielekästä elämää. Sarjan keskiössä on katsomuksellinen monilukutaito ja yksilön elämäntaitojen kehittyminen. Materiaali antaa eväitä elämään uskontojen ja katsomusten moninaisuudessa ja tukee oman identiteetin hahmottamista. IKI auttaa kohtaamaan eri tavoin ajattelevia.

Opetussuunnitelmassa määritellyt uskonnon kolme sisältöaluetta toistuvat sarjan jokaisessa osassa. Vuosi vuodelta teemoja laajennetaan, syvennetään ja tarkastellaan eri näkökulmista ilmiölähtöisesti. Yhteisniteellä voit halutessasi myös edetä teema kerrallaan.

Innostavasti ja pedagogisesti kuvitetussa kirjassa on kappalekohtaisia tiivistelmiä ja napakoita tietoiskuja, kappalekohtaisia perustehtäviä sekä laajempia tehtäviä erilaisille oppijoille, laajempien kokonaisuuksien kertaamiseen, ajattelun kehittämiseen ja itsenäiseen tiedon etsimiseen ja tuottamiseen.

IKI 7 – Aikainen

Seitsemännellä luokalla mietitään, mitä uskonto on, minkälaisia uskonnollisia perinteitä maailmassa vaikuttaa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan uskoa ja uskontoa sekä yksilön että yhteiskunnan elämässä, pohditaan mitä tarkoitetaan vakaumuksella ja mitä pyhä on.  Toisessa osassa perehdytään suurimpiin uskonnollisiin perinteisiin, niiden arkeen ja juhlaan – uskontojen elettyyn todellisuuteen. Kolmannessa osassa pohditaan, miten elää hyvää elämää.

IKI 8 – Maailmassa

Kahdeksannella luokalla tarkastellaan, miten uskontoa tutkitaan ja minkälaisten lähteiden myötä eri uskonnot tulevat todeksi harjoittajilleen. Ensimmäisessä osassa perehdytään käsityksiin uskonnosta, uskontoon tieteellisen tarkastelun kohteena ja uskonnollisia auktoriteetteja. Toisessa osassa perehdytään kristinuskoon, sen historiaan, nykyisyyteen ja perinteen rakentumiseen. Kolmannessa osassa käydään läpi muiden suurten maailmanuskontojen kirjoituksia ja muita lähteitä, suuntauksia sekä historiaa ja nykypäivää. Neljännessä osassa palataan pohtimaan hyvää elämää, arvoja ja hyveitä.

IKI 9 – Onnellinen

Yhdeksännellä luokalla pohditaan, hyvää elämää ja tutustutaan sekä Suomen uskontohistoriaan että moninaiseen katsomuskenttään tänään. Ensimmäisessä osassa pohditaan arvoja, eettistä harkintaa ja vapautta yksilön näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastelu siirretään yhteisön tasolle ja pohditaan yksilön ja yhteisön hyvää, globaalia etiikkaa, ihmisoikeuksia ja eettisiä teorioita. Kolmannessa osassa perehdytään suomalaiseen katsomuskenttään aina muinaisista uskonnollisista perinteistä 2000-luvun Suomeen.

Opettajan materiaali

Monipuolinen digitaalinen materiaalipankki laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen.

IKI tarjoaa opettajalle monipuolisen, helppokäyttöisen digitaalisen materiaalipankin, josta kukin voi löytää itselleen parhaan tavan opettaa. Opettajan matkaeväinä on monipuolinen pedagoginen paketti toimintaehdotuksia ja tehtäviä, joista voi valmistaa juuri sellaisen oppimiskokonaisuuden, joka palvelee parhaiten opetettavaa ryhmää.

IKI tukee ilmiölähtöistä oppimista ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Uskontoa tarkastellaan eri näkökulmista monipuolisina kokonaisuuksina. Kuhunkin oppilaan kirjan kappaleeseen opettajan materiaalissa on erilaisia tehtävävaihtoehtoja, joista oppitunnin voi koostaa. Materiaalista löytää kuvatehtäviä, videoita ja niihin liittyviä tehtäviä, toiminnallisia ja tiedollisia tehtäviä sekä kielitietoisuuteen liittyviä tehtäviä ja symboleihin liittyviä tehtäviä.

Opettajan mteriaali sisältää myös monipuolista lisätietomateriaalia opettajan käyttöön ja taustamateriaaliksi, vinkkejä ja virikkeitä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, ryhmätyön aiheita ja aineistovinkkejä, muistiinpanorungot oppilaankirjan kappaleisiin sekä koetehtäviä.


Iki-sarjan käyttäjille opettajan digi veloituksetta!

Tilaa käyttäjäetu koulullesi sähköpostitse info@edukustannus.fi tai puh. 09 6877 4573.

IKI vie tutustumaan elettyyn uskontoon ja ihmisten pyrkimyksiin elää merkityksellistä ja mielekästä elämää. 

Tutustu Ikiin

Näytekirjat tilattavissa osoitteesta:

info@edukustannus.fi

IKI 7–9 -yhteisnide

Tekijät

Anna Saurama

on peruskoulun ja lukion uskonnonopettaja Helsingistä. Hän seikkailee kirjojen, lehtien ja internetin ihmeellisessä maailmassa, ja hänen uraltaan löytyykin muutaman vuoden hyppy media-alalle.

Pekka Lund

on yleisen kirkkohistorian dosentti. Hän on toiminut uskonnon opettajana ja tehnyt erilaisia uskonnon oppimateriaaleja.

Petri Lassila

on monialayrittäjä, graafikko, muusikko ja sittemmin myös pappi. Teologian opiskelussaan kulttuurin ja ihmiselon pohtija on keskittynyt etiikkaan.

Raili Keränen-Pantsu

uskonnonopettaja ja luokanopettaja ja opettajien täydennyskouluttajana. Hän on tutkinut mielekästä ja merkityksiä tukevaa oppimista ja opetusmenetelmiä. Hän on vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden uskonnon työryhmän jäsen.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
IKI 7 978-952-288-158-8 31,82 € 35,00 €
IKI 8 978-952-288-337-7 31,82 € 35,00 €
IKI 9 978-952-288-338-4 31,82 € 35,00 €
IKI 7–9 978-952-288-436-7 63,64 € 70,00 €