Suora­markkinointi­rekisterin tietosuoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä

Edukustannus 

Publiva Oy

Y-tunnus 0196080-4

Sörnäistenkatu 1

00580 Helsinki

puh. +358-(0)9-6877 450

www.edukustannus.fi

sähköposti: info@edukustannus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakasvastaava Terhi Siltala

Viestintäpäällikkö Piia Latvala

Edukustannus

Sörnäistenkatu 1

00580 Helsinki

puh. 09-68774564

sähköposti: terhi.siltala@edukustannus.fi | piia.latvala@edukustannus.fi

3. Rekisterin nimi

Edukustannuksen suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Edukustannus käyttää henkilötietoja luvanvaraiseen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin myynnin ja markkinoinnin kehittämisen tarpeisiin kuten uutuuksista ja asiakastapahtumista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot:

Tarvittaessa kerättävät tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää yksityisistä tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Emme kerää tai täydennä henkilötietorekisteriämme käyttämällä osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa maksullista palvelua tarjoavaa rekisterinpitäjää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää konsernissamme Edukustannuksen tuotenimellä tehtävässä asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä jaeta muille kuin niitä työssään tarvitseville. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa ja ne ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuina. Asiakastietoja saavat käsitellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain henkilöt, joille on annettu siihen erityinen oikeus. Tietokannat ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

© Edukustannus 2022 | Sörnäistenkatu 1 | 00580 Helsinki | info@edukustannus.fi | www.edukustannus.fi | www.publiva.fi