Asiakas­rekisterin tietosuoja­seloste

Yleistä: Tämä tietosuojaseloste koskee Publiva Oy:n asiakkaita. 

1. Rekisterinpitäjä

Publiva Oy

Y-tunnus 0196080-4

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. +358-(0)9-6877450

www.publiva.fi
www.edukustannus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietohallintopäällikkö Jaakko Luumi

Publiva Oy
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 09-68774555
sähköposti: jaakko.luumi@publiva.fi

3. Rekisterin nimi

Publiva Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Publiva Oy (Edukustannus, Kirjapaja ja Lasten Keskus) käyttää asiakasrekisterin henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimin tavoin suoramarkkinointiin ja muuhun asiakasviestintään. Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista yksityisistä tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Edukustannuksen, Lasten Keskuksen ja Kirjapajan tuotenimeä hallinnoivan Publiva Oy:n asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle, henkilötietojen riittävästä suojasta huolehditaan. Keinona on muun muassa Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Publiva Oy:n työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä. 

© Publiva Oy 2022 | Sörnäistenkatu 1 | 00580 Helsinki | info@edukustannus.fi | www.edukustannus.fi |