Ajankohtaista > Satuovien aapisen tekijätiimi: ”Halusimme tehdä kaikkien lasten aapisen.”

Satuovien aapisen tekijätiimi: ”Halusimme tehdä kaikkien lasten aapisen.”

02.11.2022

Uusi aapisemme on monipuolisten pedagogien, palkitun lastenkirjailijan ja taitavan kuvittajan yhteistyön tulosta, jota huippumuusikoiden säveltämät laulut täydentävät. Miten monialainen yhteistyö sujui? Entä millainen pedagogiikka ja arvomaailma ohjasivat aapisen käytännön toteutusta?

Edukustannuksen uusi Satuovien aapinen tarjoaa luettavaa ja tekemistä eri vaiheissa oleville lukijoille. Moninaisuutta, monipuolisuutta ja monenlaista oppimista on mietitty uudessa aapisessa sen tekoprosessin alusta asti.

– Satuovien aapinen luo oheismateriaaleineen kaikki oppilaat huomioivan polun kohti lukemista, kirjoittamista, monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Punaisena lankana tekemisessä on ollut moninaista oppimista tukeva pedagogiikka, joka menee lopulta kaiken edelle, kuvailee Edukustannuksen kustannustoimittaja Marjo Paappanen.

Satua ja todellisuutta yhdistävä tarina on yhdistetty sopivalla tavalla pedagogiikkaan. Mukaansatempaava musiikki sekä kiehtova kuvitus puhaltavat kokonaisuuden eloon ja tekevät Satuovien aapisen maailmasta ainutlaatuisen.

– Olemme tehneet ideointityötä yhteistyönä monialaisessa työryhmässä. Porukalla on mietitty tarinaan sekä sen kuvitukseen sopivaa tyyliä, graafikon kanssa on räätälöity tunnelmaa tukevaa värimaailmaa ja muita visuaalisia ratkaisuja. Digituotteiden ohjelmointitiimi on kuunnellut työryhmän toiveita herkällä korvalla, Paappanen jatkaa.

– Jatkuva yhteistyö sekä vuorovaikutus kirjailijan, kuvittajan ja koko työryhmän välillä ovat rakentaneet uudesta aapisestamme juuri tavoitteidemme mukaisen. Pedagogisten kuvitusten tarkoitus on tukea oppimista ja tuoda aapiseen myös iloa ja hauskuutta, lisää Edukustannuksen tuottaja Outi Hänninen.

Satuovien aapisen työryhmä viettämässä juhlahetkeä kokouksen lomassa. Ihmiset vasemmalta oikealle: Elisa Helin, Outi Hänninen, Satu Ikkala, Reetta Niemelä, Iina Harju, Jerkka Laakkonen ja Ritva Ketonen.

Työryhmän valinta oli intensiivinen prosessi

Satuovien aapisen työryhmän kokoonpano ei ole sattuma. Sitä edelsi pitkä ja monivaiheinen valintaprosessi, jonka aikana Edukustannuksessa tehtiin pohjatyötä, haastateltiin useita ihmisiä ja luotiin suuntaviivat sille, millaista aapissarjaa ollaan lähdössä tekemään.

– Halusimme ryhmään mukaan laaja-alaista osaamista aina eskariopetuksesta alakoulun ylempien vuosiluokkien äidinkielen opetukseen asti. Tärkeä oli saada mukaan myös parhaillaan alkuopetuksessa työskenteleviä opettajia. Lisäksi pidimme tärkeänä, että ryhmässä on erityisopetukseen, puheterapiaan ja lukemaan oppimisen haasteisiin liittyvää erityisosaamista, Hänninen kertoo.

Kuvittaja, kirjailija ja muusikot liittyivät työryhmään vähän myöhemmin. He lähtivät luomaan aapisen tarina-, kuva- ja äänimaailmaa sekä säveltämään aapisen lauluja yhteistyössä pedagogiryhmän kanssa.

– Ennen työryhmän kokoamista hahmottelimme huolella Satuovien aapisen alustavaa konseptia myös yhdessä pedagogien kanssa. Taustalla on siis vankka tutkimuksellinen tieto sekä kenttätyön kautta hankittu vahva kokemuksellinen osaaminen niin työryhmän jäsenten kuin ulkopuolisten lausunnon- ja palautteenantajien kautta, Paappanen kertoo.

Aapisen materiaaleista on myös kerätty systemaattisesti palautetta opettajilta projektin eri vaiheissa. Tätä arvokasta palautetta on hyödynnetty tuotteiden kehittämisessä ja käsikirjoittamisessa .

– Pyrimme huomioimaan myös koulumaailman ajankohtaiset haasteet ja halusimme varmistaa, että tekijäkaartiin saadaan vahvaa pedagogista ja teoreettista pohjaa liittyen lukemaan oppimiseen ja lukivaikeuksiin, Paappanen jatkaa.

Satuovien aapisen muusikot työn touhussa studiolla. Ihmiset vasemmalta oikealle: Tero Pajunen, Aili Järvelä, Esko Järvelä ja Joonas Saikkonen.

Yhdessä olemme enemmän

Tekijöiden valinnassa painotettiin myös sitä, että ryhmä toimii hyvin yhteen, ja kaikkia yhdistää halu kehittää omaa työtä ja osaamista.

– Yhdessä olemme enemmän, kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin, jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omaa tahtiaan ja oppimiselle täytyy antaa rauhaa. Nämä kaikki ovat Satuovien aapisen arvoja, jotka ovat ohjanneet niin työryhmän kaikkea tekemistä kuin aapisen pedagogisia valintoja, Hänninen kertoo.

– Vahva yhteinen tahtotilamme on tehdä kaikkien lasten Satuovien aapinen ja tässä työssä olemme mielestämme onnistuneet erinomaisesti, Hänninen lisää.

Edukustannuksen uusi Satuovien aapinen julkaistaan tammikuussa 2023.