Ajankohtaista > Get Ready! luo vahvan opinpolun englannin opiskeluun

Get Ready! luo vahvan opinpolun englannin opiskeluun

01.03.2023

Edukustannuksen uusi Get Ready! on helppokäyttöinen digitaalinen oppimateriaali varhennetun englannin opiskeluun vuosiluokille 1 ja 2. Sen avulla englantia opitaan ilon, yhdessä tekemisen, toiminnallisuuden ja pelillisyyden kautta. 

Lukuvuoden aikana oppilaat kuulevat ja tuottavat paljon englannin kieltä ja opetus tähtää luottamukseen käyttää kieltä rohkeasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

– Get Ready! tarjoaa kielen oppimiselle vahvan polun, jossa painottuvat innostava, runsas ja monipuolinen sanojen ja fraasien tunnistaminen erityisesti kuullun perusteella. Myös puheen tuottaminen on keskiössä, toteaa Edukustannuksen tuottaja Kalle Nuuttila.

Yhdessä toimimalla ja tutkimalla harjoitellaan myös kielellistä päättelyä, ääntämistä, itsearviointitaitoja, erilaisia kieltenopiskelutapoja sekä kohdekielen erottamista muista kielistä.

Get Ready! joustaa ryhmän tarpeiden mukaan

Get Ready! -materiaalin on suunnitellut kaksi oululaista luokanopettajaa Hennariikka Kangas ja Merja Kivelä. Heidän pedagogiikassa painottuvat toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Get Ready! -materiaalin suloisesta kuvituksesta vastaa Venla Poskela.

– Get Ready! on suunniteltu sopimaan erilaisten oppilaiden ja opettajien tarpeisiin. Materiaalissa voi edetä valmiin järjestyksen mukaisesti tai omassa tahdissa luokan tarpeet huomioiden, Kangas ja Kivelä kertovat.

Aihepiirin opiskeltavat sanat valitaan yhdessä oppilaiden kanssa, ja materiaalin tehtävät, pelit sekä leikit muokkautuvat valinnan mukaan. Sanoja voidaan myös lisätä tai vaihtaa jakson aikana.

Opetus tähtää luottamukseen käyttää kieltä rohkeasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Opettajan on helppo toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja jatkuvaa arviointia, jotka ovat sisäänkirjoitettuna digiopetusmateriaaliin.

– Materiaalista löytyy myös paljon toimintavinkkejä, kotitehtävämonisteita sekä valmiit korttipohjat äännemielikuville ja harjoiteltaville sanoille. Oppilas voi harjoitella sanoja oppilaan digimateriaalin kautta myös kotona. Tekeminen ei siis lopu kesken, Kangas ja Kivelä toteavat.

Lue lisää:
Tutustu Get Ready! -oppimateriaalien tuotesivuihin >>

Tutustu demoihin:
Get Ready! 1 opettajan digi >>
Get Ready! 2 opettajan digi >>
Get Ready! 1 oppilaan digi >>