Oppilaan kirja

Tavoitteena historiallisen ajattelun kehittäminen.

Mennyt-sarja on jaettu kolmeen niteeseen, joita voi käyttää alakoulun historian opetuksessa vuosiluokilla 4–6. Yhden kirjan sisältö on suunniteltu kattamaan yhden vuosiviikkotunnin laajuinen opetus. Oppilaan kirjasta on saatavilla myös yhteisnide, Mennyt I–III.

Oppilaan kirjassa on kahdenlaisia tekstejä. Asiatekstit perustuvat historian tutkijoiden näkemyksiin siitä, millaista entisajan elämä on ollut. Eläytyvät kertomukset puolestaan pyrkivät kuvaamaan, millä tavoin ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Arkeologi, kuvittaja Mats Minnhagenin näyttävä kuvitus antaa oppilaalle mahdollisuuden samaistua tarinaan ja siinä esiintyvien henkilöiden elämänvaiheisiin.

Taitojen vihko

Välineitä kriittisen lukutaidon kehittämiseen.

Oppilaat voivat suhtautua tietoon kriittisesti vain, jos he tietävät, mistä tieto on peräisin. Siksi Mennyt-sarjassa paneudutaan heti alusta lähtien lähteiden tulkintaan. Nelivärisen taitojen vihkon tehtävät johdattavat oppilaat ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja harjoittelemaan omien tulkintojen tekemistä. Taitojen vihkon dokumenttitehtävät on pääsääntöisesti laadittu siten, että opettaja voi halutessaan myös helposti eriyttää opetusta.

Taitojen vihkon avulla syvennetään myös oppilaan kirjassa esiintyvien käsitteiden ymmärrystä. Tehtävät toimivatkin oppilaan kirjan tekstien täydentäjänä ja olennaisena osana historiallisen ajattelun opiskelua.

Opettajan opas

Tutkitaan historiaa toiminnallisesti!

Historian opiskelu kohdistuu historian taitoihin. Opettajan opas avaa konkreettisesti, mitä nämä historian taidot ovat, ja opastaa toteuttamaan niitä kehittäviä harjoituksia. Siinä missä taitojen vihkon tehtävät sopivat etupäässä yksilölliseen työskentelyyn, opettajan materiaalissa olevien tehtävien tarkoitus on johdattaa toiminnalliseen ja ryhmämuotoiseen historian tutkimiseen. 

Opettajan oppaassa on myös oppikirjan kappaleisiin liittyvää syventävää materiaalia, jota voi käyttää opetuksessa oppilaan kirjan ja taitojen vihkon ohella. Koska historianopetuksen tavoitteena on historiallisen ajattelun oppiminen, arviointi kohdistuu sisältöjen muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen.

Oppilaat voivat suhtautua tietoon kriittisesti vain,
jos he tietävät, mistä tieto on peräisin.

Digi­materiaali

Monipuolisia aineistoja historian kysymysten pohdintaan.

Mennyt-sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Digimateriaalista voi myös kätevästi tulostaa kokeet ja arviointiohjeet. Jaksot alkavat tiivistelmällä.

Oppilaan aineisto sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivaa materiaalia. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla.

Tekijät

Riia Palmqvist

on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja yhteiskuntaopin LuontoOn- ja Me nyt -sarjoissa.

Jukka Rantala

on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Marko van der Berg

on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat.

Sarjan on kuvittanut Mats Minnhagen.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Mennyt I Oppilaan kirja 978-952-288-244-8 33,09 € 36,40 €
Mennyt I Taitojen vihko 978-952-288-278-3 18,82 € 20,70 €
Mennyt I Opettajan opas 978-952-288-446-6 42,55 € 46,80 €
Mennyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-288-902-7 122,73 € 135,00 €
Mennyt II Oppilaan kirja 978-952-288-279-0 33,09 € 36,40 €
Mennyt II Taitojen vihko 978-952-288-280-6 18,82 € 20,70 €
Mennyt II Opettajan opas 978-952-288-450-3 42,55 € 46,80 €
Mennyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-288-903-4 122,73 € 135,00 €
Mennyt III Oppilaan kirja 978-952-288-281-3 33,09 € 36,40 €
Mennyt III Taitojen vihko 978-952-288-282-0 18,82 € 20,70 €
Mennyt III Opettajan opas 978-952-288-600-2 42,55 € 46,80 €
Mennyt III Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-288-904-1 122,73 € 135,00 €
Mennyt I–III -yhteisnide 978-952-288-714-6 62,73 € 69,00 €

Paketit

Tuote ISBN Hinta/oppilas, veroton Hinta/oppilas, verollinen
Mennyt I -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-447-5 43,82 48,20
Mennyt I Oppilaan kirja
Mennyt I Taitojen vihko
Mennyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt II -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-448-2 43,82 48,20
Mennyt II Oppilaan kirja
Mennyt II Taitojen vihko
Mennyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt III -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-449-9 43,82 48,20
Mennyt III Oppilaan kirja
Mennyt III Taitojen vihko
Mennyt III Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt I–III -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-450-5 73,00 80,30
Mennyt I–III -yhteisnide
Mennyt I Taitojen vihko
Mennyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt II Taitojen vihko
Mennyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt III Taitojen vihko
Mennyt III Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt Taitojen vihko -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-451-2 40,91 45,00
Mennyt I Taitojen vihko
Mennyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt II Taitojen vihko
Mennyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Mennyt III Taitojen vihko
Mennyt III Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)