Oppilaan kirja

Tarinallisia ja tiedollisia tekstejä.

Me nyt -sarjan oppilaan kirja kuljettaa lukijan kuvitteelliseen Poutalahden kouluun ja siellä erilaisiin yhdessä toimimisen tilanteisiin kouluyhteisössä sekä sen ulkopuolella. Tarinat auttavat oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen merkitystä ja toimimaan niissä aktiivisesti. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja kulttuureihin tutustuminen tarinoiden kautta auttaa nuoria hahmottamaan omien lähiyhteisöjensä roolia ja merkitystä. Tarinallisten tekstien lisäksi oppilaan kirjassa on selkokielisiä faktatekstejä, jotka kokoavat yhteen aihepiirien keskeisen sisällön ja tärkeimmät käsitteet. Käytännön esimerkkejä sisältävät faktatekstit antavat myös käsitteellisiä välineitä vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Oppilaan kirjaan on sisällytetty suuri määrä innostavia ja aktivoivia tehtäviä, joista suurin osa perustuu yhdessä tekemiseen ja pohtimiseen. Yhteisötaitojen harjoittelu herättää lasten ja nuorten kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Taitojen vihko

Monipuolisia ja motivoivia yhteiskuntaopin tehtäviä.

Me nyt -sarjan taitojen vihko on oppilaan tehtävävihko, jonka avulla vahvistetaan yhteiskuntaopin taitoja ja syvennetään tietoa arjen ilmiöistä. Tehtävät ohjaavat arvioimaan erilaisten valintojen seurauksia ja harjoittelemaan vaikuttamisen perustaitoja.

Olennaista on, että oppilas oppii etsimään, tulkitsemaan ja arvioimaan yhteiskunnallista tietoa sekä soveltamaan sitä omassa elämässään. Nelivärisessä taitojen vihkossa on runsaasti tehtäviä. Osa niistä on suunniteltu tehtäväksi kotona.

Opettajan opas

Toiminnalliset harjoitukset kannustavat oppilasta vaikuttamaan.

Me nyt -sarjassa painotetaan yhteiskuntaopin taitojen käytännönläheistä harjoittelua. Opettajan opas kertoo, mitä nämä taidot käytännössä ovat ja miten niitä voidaan mielekkäästi harjoitella. Materiaali johdattaa toiminnalliseen yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa korostuu oppilaan aktiivinen rooli. Tavoitteena on kannustaa oppilasta vaikuttamaan omassa lähiyhteisössään ja harjoittelemaan yhteiskunnallisia taitoja turvallisessa ympäristössä. Oppilaan ja opettajan materiaalit muodostavat tarkasti mietityn kokonaisuuden, joka tarjoaa välineitä osallistua, innostua ja oppia.

Yhteiskuntaopin opiskelun tulee olla käytännönläheistä
ja kiinnittyä vahvasti oppilaan omaan kokemusmaailmaan.

Digi­materiaali

Välineitä osallistua, innostua ja oppia.

Me nyt -sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Oppilaan materiaali sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivia tehtäviä. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Kussakin jaksossa on aineistona yleistietoa käsiteltävästä aiheesta, syventävää materiaalia ja aineistoon liittyviä tehtäviä.

Tekijät

Riia Palmqvist

on  luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja historian LuontoOn- ja Mennyt -sarjoissa.

Jukka Rantala

on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Marko van der Berg

on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat.

Sarjan on kuvittanut Mats Minnhagen.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Me nyt I Oppilaan kirja 978-952-288-245-5 33,09 € 36,40 €
Me nyt I Taitojen vihko 978-952-288-283-7 18,82 € 20,70 €
Me nyt I Opettajan opas 978-952-288-454-1 42,55 € 46,80 €
Me nyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-288-905-8 122,73 € 135,00 €
Me nyt II Oppilaan kirja 978-952-288-284-4 33,09 € 36,40 €
Me nyt II Taitojen vihko 978-952-288-285-1 18,82 € 20,70 €
Me nyt II Opettajan opas 978-952-288-458-9 42,55 € 46,80 €
Me nyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-288-906-5 122,73 € 135,00 €

Paketit

Tuote ISBN Hinta/oppilas, veroton Hinta/oppilas, verollinen
Me nyt I -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-452-9 43,82 48,20
Me nyt I Oppilaan kirja
Me nyt I Taitojen vihko
Me nyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Me nyt II -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-453-6 43,82 48,20
Me nyt II Oppilaan kirja
Me nyt II Taitojen vihko
Me nyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Me nyt Taitojen vihko -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-455-0 29,18 32,10
Me nyt I Taitojen vihko
Me nyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
Me nyt II Taitojen vihko
Me nyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)