Oppilaan kirja

Sisältöjä, jotka on sidottu oppilaan omaan arkeen.

LuontoOn -oppilaan kirja houkuttelee ympäristöopin pariin. Kappaleet alkavat aina oppilaan maailmaan liittyvällä pohdinnalla, joka johdattaa oppitunnin aiheeseen. Riittävän lyhyet ja selkeät tekstikappaleet täydentyvät piirros- ja valokuvilla. Ydinkäsitteet on valittu huolella, ja ne avataan tekstissä selkeästi ja napakasti. Joka kappaleeseen liittyy eritasoisia kysymyksiä, joita ohjataan pohtimaan yksin ja yhdessä.

Kirjan avulla oppilas harjoittelee havainnollistamaan ja tulkitsemaan omaa lähiympäristöään. Tutkimuksen tekemistä, ongelmanratkaisua ja tiedon hankintaa, käsittelyä ja arviointia opetellaan yksin ja yhdessä. Apuna käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Opettajan opas

Monipuolinen opettajan opas on helppo käyttää.

Opettajan oppaaseen on koottu kaikki, mitä opettaja tarvitsee. Jaksojen alkuun on poimittu jaksoja koskevat uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet, jakson aikana tarvittavat välineet ja materiaalia itsearvioinnin tueksi. Kappaleaukeamilla on värilliset näköiskuvat oppilaan kirjan ja taitojen vihkon aukeamista vastauksineen. Niiden ympärille on koottu keskeisiä käsitteitä, pohdintakysymyksiä, oppilaan kirjan kuvituksen käsittelyideoita, muistiinpanomalleja ja oppikirjan ja digitaalisen materiaalin käsittelyvinkkejä. Aukeamalle on myös lisätty liitteiden näköiskuvat.

Taitojen vihko

Nelivärisessä taitojen vihkossa kartat ja kuvat herättävät luonnon eloon.

Taitojen vihko ja oppilaan kirja muodostavat parin, jossa ympäristöopin sisältötiedon ja taitojen harjoitteleminen yhdistyvät uuden opetussuunnitelman hengessä. Jokaiseen kappaleeseen liittyy eritasoisia taitojen vihkon tehtäviä sekä yksin että yhdessä tehtäviksi kotona ja koulussa. Nelivärisen vihkon tehtäviä täydentävät huolella valitut väripiirrokset ja värivalokuvat. Kuhunkin jaksoon liittyy oppilaan ennakkokäsitysten kartoitusta sekä itsearviointia.

Jokaiseen kappaleeseen löytyy runsaasti tekemistä taitojen vihkosta.

Digi­materiaali

Oppilaan digimateriaali sukeltaa syvemmälle oppikirjan aiheisiin. Täysin uudistettu digimateriaali käytössä elokuussa 2021!

LuontoOn-sarjan digimateriaali uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistettu digimateriaali seuraa oppilaan kirjan rakennetta ja sisältää kattavan valikoiman työkaluja oppilaan kirjan ja tehtävävihkon käsittelyyn.

Virittelytehtävät harjoittavat kappaleen aiheen lisäksi monilukutaitoa ja erilaisten aineistojen kanssa työskentelyä. Materiaalin tutkimusosiossa ja lisätehtävissä oppilaan kirjan tietoja harjoitellaan ja syvennetään digitehtävien avulla. Lisäksi opettajan uudistetusta materiaalista löytyvät muokattavat kokeet, kopiointipohjat sekä kertausmonisteet.

Oppilaan kirjan kappaleet löytyvät digimateriaalista ääneenluettuina.

Tekijät

Terhi Maskonen

on luokanlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on ollut mukana useassa luonnontieteen oppikirjaprojektissa.

Elisabet Palenius

on rehtori, biologian ja maantiedon lehtori sekä oppikirjailija Pietarsaaresta. Hän on työskennellyt usean ala- ja yläkoulun kirjaprojektin sekä kartastojen parissa.

Riia Palmqvist

on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös historian ja yhteiskuntaopin Mennyt- ja Me nyt -sarjoissa.

Sirpa Paso

on luokanopettaja  ja erityisluokanopettaja Sastamalasta. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita eri oppikirjasarjoja niin yleis- kuin erityisopetukseenkin.

Mikko Salmi

on luokanopettaja Järvenpäästä. Hän on ollut käsikirjoittamassa LuontoOn-sarjan painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja.

Katja Seppänen

on luokanopettaja ja vararehtori Järvenpäästä. Hän on työskennellyt useassa luonnontiedon oppikirjaprojektissa.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
LuontoOn 3 Oppilaan kirja 978-952-277-040-0 36,27 € 39,90 €
LuontoOn 3 Taitojen vihko 978-952-277-135-3 21,82 € 24,00 €
LuontoOn 3 Opettajan opas 978-952-277-136-0 55,00 € 60,50 €
LuontoOn 3 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-354-462-8 159,09 € 175,00 €
LuontoOn 4 Oppilaan kirja 978-952-288-625-5 36,27 € 39,90 €
LuontoOn 4 Taitojen vihko 978-952-288-626-2 21,82 € 24,00 €
LuontoOn 4 Opettajan opas 978-952-288-627-9 55,00 € 60,50 €
LuontoOn 4 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-354-463-5 159,09 € 175,00 €
LuontoOn 5 Oppilaan kirja 978-952-277-139-1 36,27 € 39,90 €
LuontoOn 5 Taitojen vihko 978-952-277-138-4 21,82 € 24,00 €
LuontoOn 5 Opettajan opas 978-952-277-140-7 55,00 € 60,50 €
LuontoOn 5 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-354-464-2 159,09 € 175,00 €
LuontoOn 6 Oppilaan kirja 978-952-288-711-5 36,27 € 39,90 €
LuontoOn 6 Taitojen vihko 978-952-288-712-2 21,82 € 24,00 €
LuontoOn 6 Opettajan opas 978-952-288-713-9 55,00 € 60,50 €
LuontoOn 6 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk) 978-952-354-465-9 159,09 € 175,00 €

Paketit

Tuote ISBN Hinta/oppilas, veroton Hinta/oppilas, verollinen
LuontoOn 3 -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-443-7 53,64 59,00
LuontoOn 3 Oppilaan kirja
LuontoOn 3 Taitojen vihko
LuontoOn 3 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
LuontoOn 4 -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-444-4 53,64 59,00
LuontoOn 4 Oppilaan kirja
LuontoOn 4 Taitojen vihko
LuontoOn 4 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
LuontoOn 5 -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-445-1 53,64 59,00
LuontoOn 5 Oppilaan kirja
LuontoOn 5 Taitojen vihko
LuontoOn 5 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)
LuontoOn 6 -paketti
(sis. opettajan ja oppilaan digimateriaalit)
978-952-354-446-8 53,64 59,00
LuontoOn 6 Oppilaan kirja
LuontoOn 6 Taitojen vihko
LuontoOn 6 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)