Logico Piccolo

Eriyttämiseen, tukiopetukseen ja varhennettuun englannin opetukseen.

Logicot ovat esi- ja alkuopetuksen tehtäväsarjoja. Ne koostuvat kahdesta erilaisesta pelikehyksestä ja tehtäväkorteista. Kortit on jaoteltu aihealueittain ja tehtävät vaikeutuvat asteittain. Korttien tehtäviä ratkotaan pelikehyksen avulla. Logicoa voi käyttää ohjatusti tai omaan tahtiin. Tehtävät toimivat sekä lisätehtävinä nopeasti eteneville että tukitehtävinä hitaammin eteneville. Lapsen kehitystasoa vastaavat, hauskat ja monipuoliset tehtävät takaavat lapselle onnistumisen elämyksiä ja oppimisen iloa.

Logicot voit tilata verkkokaupastamme.

English for Beginners

Varhennettuun englannin opetukseen.

English for Beginners -boksi sisältää 76 tehtäväkorttia, jotka tukevat englannin kielen opiskelun alkuvaiheita. Tehtäväkortit on jaettu teemoittain kuuteen osioon: At school, That’s me, Family and friends, Food and drinks, Animals ja Throughout the year.

Tehtävissä harjoitellaan mm. eri aihepiirien sanastoa sekä lauseen muodostamista. Kortit tarjoavat myös mahdollisuuden englannin kielen suulliseen harjoittelemiseen erilaisten tarinankerrontatehtävien avulla.

Matematiikka 1

Tukiopetukseen, lisätehtäviksi ja pistetyöskentelyyn.

Matematiikka 1 -boksi sisältää 105 tehtäväkorttia, jotka tukevat matematiikan opiskelua ensimmäisellä luokalla. Tehtävät on jaettu seitsemään osioon, jotka etenevät johdonmukaisesti ja asteittain vaikeutuen. Tehtävät kannustavat oppilasta matemaattiseen ajatteluun ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Äidinkieli 1

Äänteet, sanat ja lauseet haltuun.

Äidinkieli 1 -boksi sisältää 120 tehtäväkorttia alkuopetukseen. Tehtävät on jaettu viiteen osioon, joissa edetään äännetietoisuudesta kohti ymmärtävää lukemista. Tehtävissä etsitään mm. alku- ja loppuäänteitä, harjoitellaan pitkää
vokaalia ja geminaattaa sekä äng-äännettä. Ymmärtävän lukemisen tehtävät etenevät sanatasolta lausetasolle.

Lapsen kehitystasoa vastaavat, hauskat ja monipuoliset tehtävät
takaavat onnistumisen elämyksiä ja oppimisen iloa.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Logico Piccolo – Matikka 1 LK90005 124,19 € 154,00 €
Logico Piccolo – English for Beginners LK90007 108,06 € 134,00 €
Logico Piccolo –pelikehys LK80001 21,69 € 26,90 €