Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske Taitojen vihkoissa

Kuiske Taitojen vihko on suunniteltu myös tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta. Taitojen vihkossa on kiinnitetty erityistä huomiota visuaaliseen selkeyteen, mikä on tukea tarvitsevalle oppilaalle välttämättömyys.

Opetettavat asiat ovat harjoituskirjassa aina selkeästi omalla sivullaan. Koska opetettavat asiat ovat Taitojen vihkossa, oppilas voi tehdä opetussivulle merkintöjä ja alleviivauksia, jotka tukevat oppimista. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun harjoitellaan uusia kielitiedon asioita ja tutustutaan uusiin tekstilajeihin. Ensimmäiset tehtävät on helppo tehdä tuetusti niin, että opetussivun malli on avoinna vieressä.

Oman tekstin tekeminen noudattelee aina samaa kaavaa:

  1. Tutkitaan yhdessä mallitekstin rakennetta ja tunnusmerkkejä.
  2. Suunnitellaan oma teksti vaihe vaiheelta.
  3. Kirjoitetaan oma teksti mallitekstistä tutun rakenteen avulla.

Tällä menetelmällä sujuvaa kirjoitustaitoa vielä harjoitteleva oppilas onnistuu ja saa tuotettua valmiin tekstin.

Takakannen siiveke on helppo avata, jolloin kirjainmuodot (3.–4. lk) tai oikeinkirjoituksen perusasiat (5.–6. lk) ovat koko ajan oppilaalla mallina näkyvillä.

Taitojen vihkoissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

Kuiske 5 Taitojen vihko tekstitaitoja
Tekstitaidon opetusaukeama Kuiske 5 Taitojen vihkosta.
Kuiske 5 Taitojen vihko kirjoitustehtävä
Kirjoitustehtäväaukeama Kuiske 5 Taitojen vihkosta.