Tuuma on uusi toiminnallisuutta tukeva alakoulun matematiikan oppimateriaalisarja, jossa oppilaalle rakennetaan kiireettömästi vahva matematiikan osaamisen pohja. Uusi asia opiskellaan toiminnan ja leikkien avulla, minkä jälkeen osaamista syvennetään digitaalisen ja painetun materiaalin parissa. Oppimispolku kulkee aina konkretian kautta kohti abstraktia ajattelua ja itsenäistä työskentelyä – toimesta tuumaan! 

Ilmestymisaikataulu: 
Tuuma 1A – ilmestynyt
Tuuma 1B – 8/2020

Tuuma 2 – 2021
Tuuma 3 – 2022
Tuuma 4 – 2023
Tuuma 5 – 2024
Tuuma 6 – 2025Tuuma oppilaan kirja

Innostutaan yhdessä matematiikan maailmaan!

Tuuman oppilaan kirjan jakso alkaa aloitusaukeamalla, jonka kuvitus johdattelee jakson teemaan. Kuvan pariin palataan toistuvasti jakson kuluessa, ja päässälaskujen vastausruudut löytyvät aloitusaukeamalta. Jokaisella jaksolla on oma teemansa, jota tukee innostava kuvitus. Jakson kappaleet eivät ole määrämittaisia, vaan vaihtelevat aiheesta ja harjoituksen tarpeesta riippuen. Kirjan tehtävät on jaettu kolmeen kategoriaan: perustehtäviin, ylöspäin eriyttäviin tehtäviin sekä opettajan ohjeistusta vaativiin tehtäviin kuten peleihin ja paritehtäviin. Kirjan lopussa on erillinen osio, jossa harjoitellaan mm. päättelytaitoa, hahmottamista, ohjelmoinnin alkeita ja motoriikkaa.


Tehtävävihko

Kartonkiliitteiden lisäksi kirjan hintaan sisältyy erillinen tehtävävihko, jossa on kolme tehtävää jokaista kappaletta kohden. Näistä kaksi ovat perustason tehtäviä ja kolmas ylöspäin eriyttävä. Vihkon jokaisella sivulla harjoitellaan myös itsearviointia. Vihkoa voi käyttää tukiopetuksessa, lisätehtävinä, kotiläksynä tai arvioinnin tukena.


Eriyttävä materiaali

Oppilaan kirjasta on saatavilla myös huolella räätälöity alaspäin eriyttävä versio. Sen avulla koko luokka opiskelee yhtä matkaa, kuitenkin niin, että molemmat kirjat tukevat käyttäjänsä oppimista. Alaspäin eriyttävän kirjan tehtävät on suunniteltu ja järjestetty niin, että oppilas saa tarvitsemansa määrän harjoitusta ja voi keskittyä perustehtäviin. Tehtävien tekemistä helpottavat tehtäväkohtaiset tukikuvat ja päässälaskua tukevat apukuvat.

e-kirjan näyte »

Opettajat materiaali

Runsas ja monipuolinen materiaali opettajalle.

Tuuma-sarjan ytimessä on perusteellinen opettajan opas. Opetuksen perustana olevien toiminnan ja leikkien ohjeiden lisäksi oppaasta löytyvät jaksojen ja kappaleiden tavoitteet, arviointi, eheyttämis- ja digivinkit, päässälaskut, tehtäväohjeet ja vaikka mitä! Uusi kappale aloitetaan aina oppaasta ja digimateriaalista löytyvillä toiminnallisilla harjoituksilla ja leikeillä. Tarkoitus on, että uusi asia sisäistetään toiminnallisesti, jolloin sisältöä myös automatisoidaan. Oppilaan kirjan vastaukset löytyvät oppaasta, digimateriaalista sekä erillisestä vastauskirjasta.

Tuuma 1 -digidemo

Monistepaketti 

Sarjaan kuuluu kattava monistepaketti jokaiselle vuosiluokalle. Paketissa on eritasoisia harjoitusmonisteita jokaiseen kirjan kappaleeseen. Monisteet on jaettu kirjan tavoin A- ja B-osiin. 


Digimateriaali

Digi ohjaa tekemään yhdessä!

Myös Tuuman digimateriaali perustuu toiminnallisuuteen.  Digimateriaaleista löytyy monipuolisia toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Yhteisen toiminnan jälkeen siirrytään animaatioihin ja yhteisiin tehtäviin. Niissä konkretia ja kolmiulotteinen toiminta siirretään opettajan ohjaamana kaksiulotteiseen abstraktiin toimintaan.

Takaisin alkuun

Tuuman takana on kokenut oppikirjailijakolmikko: Mari Backman, Kati Lassila ja Minna Salminen

Ryhmästä löytyy rautaista ammattitaitoa alkuopetuksen matematiikan opettamisesta, erityisopetuksesta, oppimateriaalin sisällöntuotannosta ja opettajien kouluttamisesta.

Sarjan on kuvittanut Lotta Kauppi.