Oppikirja

Huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinenkin terveys.

Hippokrateen oppikirjat helpottavat oppimista, sillä kirjojen tekstit ja rakenne on mietitty pedagogisesti viisaasti ja oppijalähtöisesti. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja ongelmalähtöisiä. Hippokrateen avulla jokainen oppilas löytää oman tapansa oppia ja oivaltaa uutta.

Asiantuntevat kirjoittajat esittävät kirjoissa tuoreimman ja ajankohtaisen terveyttä koskevan tiedon niin, että erilaiset oppijat voivat omaksua opetussuunnitelman määrittämät keskeiset terveysosaamisen osa-alueet. Kirjan taitto ja kuvitus on suunniteltu raikkaaksi ja oppimista tukevaksi.

Yhteisnide kokoaa kaikkien kirjojen materiaalin yksiin kansiin.

Hippokrates 7

Seitsemännen luokan kirjassa oppilas tutustuu terveystiedon perusteisiin. Vuosiluokan keskeisinä sisältöinä ovat terveysosaaminen sekä murrosiän alkuvaiheen tapahtumat fysiologiselta ja sosiaaliselta kannalta. Ravitsemusta tarkastellaan tottumusten näkökulmasta. Liikunta ja päihteettömyys ovat tarkastelussa elämänlaatua parantavina tekijöinä.

Hippokrates 8

Kahdeksannella luokalla syvennetään terveysosaamista. Seksuaalisuutta tarkastellaan voimavarana. Toisaalta tarkastellaan myös seksiin liittyviä riskejä ja sitä, miten riskeiltä voi välttyä. Päihteitä käsitellään riippuvuuden näkökulmasta ja liikuntaa toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. Tarkastelussa on myös terveys median ilmiönä sekä toiminta hätä- ja kriisitilanteissa.

Hippokrates 9

Yhdeksännen luokan keskeisenä sisältönä ovat kansantaudit ja tarttuvat taudit. Hahmotetaan kansantautien taustalla olevia elintapoihin liittyviä tekijöitä ja opitaan, miten tartuntataudeilta voi välttyä. Lisäksi tutustutaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmään. Ympäristöä ja kulttuuria tarkastellaan terveyttä edistävinä tekijöinä ja opitaan tunnistamaan liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä riskejä.

Opettajan digimateriaali

Opettajan sähköisessä materiaalissa on lisätietoa ja tiivistelmiä, koekysymyksiä vastauksineen, arvioinnin välineitä sekä oppituntien ja koko oppiaineen opetuksen suunnittelun välineitä, vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja ideoita yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseen. Opettajan materiaalissa on välineitä arviointiin, joka on kannustavaa ja jota toteutetaan sekä itsearviointina että vertaisarviointina.


Hippokrates-sarjan käyttäjille opettajan ja oppilaan digi veloituksetta!

Tilaa käyttäjäetu koulullesi sähköpostitse info@edukustannus.fi tai puh. 09 6877 4573.

Hippokrates kehittää oppimista kaikilla terveysosaamisen osa-alueilla: tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.

Tekijät

Elina Hermanson

on lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri ja Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri. Hän on kokenut kirjailija ja yksi harvoista suomalaisista nuorisolääkäreistä.

Suvi-Maria Hytönen

on liikuntatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä Tampereen normaalikoulun liikunnan ja terveystiedon opettajana.

Anu Kaplas

on liikuntatieteiden maisteri ja toimii Hyvinkään Tapainlinnan koulun liikunnan ja terveystiedon lehtorina.

Lasse Kannas

on Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen professori ja keskeinen oppiaineen kehittäjä ja tutkija. Hän on kokenut oppikirjailija ja terveystiedon opettajien kouluttaja. 

Linnea Remes

on liikuntatieteiden maisteri ja opettaa Helsingin Käpylän peruskoulussa liikuntaa ja terveystietoa. 

Terhi Ylöniemi

on kasvatustieteiden maisteri ja Oulun Normaalikoulun kotitalouden ja terveystiedon lehtori sekä oppikirjailija. Hän on terveystiedon didaktiikan kouluttaja ja pitänyt useita täydennyskoulutuksia mm. opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Hippokrates 7 978-952-288-168-7 28,45  € 31,30 €
Hippokrates 8 978-952-288-596-8 28,45  € 31,30 €
Hippokrates 9 978-952-288-675-0 28,45  € 31,30 €
Hippokrates 7–9 978-952-288-679-8 54,55 € 60,00 €