Opiskelijan kirja (LOPS 2016)

Ajanmukaisesti ja arjessa kiinni.

Opiskelijan kirja tarjoaa ajanmukaista tietoa uskonnosta, joka elää ihmisten arjessa, vaikuttaa yhteiskuntien elämässä ja muuttuu maailman muuttuessa. Aavan kanssa opiskelija tutustuu uskontoon ilmiönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena ja perehtyy maailman uskonnollisiin perinteisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Helposti lähestyttävä ja innostavasti kirjoitettu kirjasarja perustuu tuoreimpaan uskonnon ja teologian tutkimukseen. Kirjassa on monipuolisia tehtäviä monenlaisille opiskelijoille. Ne herättävät uteliaisuutta ja kehittävät omaa oppijuutta sekä median- ja kulttuurinlukutaitoja. Aava ohjaa etsimään tietoa ja tutkimaan ja tukee dialogitaitojen kehittymistä.

Aava 1 – Avaa näkymiä uskontoon


Aava 1 tarkastelee uskontoa monitasoisena ilmiönä ja elettynä todellisuutena. Kirjassa perehdytään uskonnon tieteellisen tutkimukseen ja Lähi-idän uskontojen juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin juuriin. Kirjassa syvennytään juutalaisuuden ja islamin historiaan ja nykypäivään ja pohditaan uskontojen välisen dialogin välttämättömyyttä

Kirjoittajat: Minna Hietamäki, Outi Raunio-Hannula, Timo R. Stewart, Anna-Liisa Tolonen, Salla Vaino, Aku Visala

Aava 2 – Avaa näkymiä kristinuskoon


Aava 2 kutsuu innostumaan kristinuskon moninaisuudesta. Aava 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden Lähi-idän merkittävistä uskonnollisista perinteistä. Aava 2 auttaa hahmottamaan erilaisia kristillisiä perinteitä niin, että ne voi tunnistaa missä tahansa. Kirja antaa välineitä vuoropuheluun eri tavoin ajattelevien kristittyjen kanssa kansainvälisesti merkittävistä teemoista.

Kirjoittajat: Elina Hankela, Minna Hietamäki, Pauliina Kainulainen, Juha Meriläinen, Salla Vainio

Aava 3 – Avaa näkymiä maailmanuskontoihin 

Aava 3 vie tutustumaan suuriin maailmanuskontoihin, joiden juuret ovat muun muassa Intiassa, Kiinassa ja Japanissa. Kirjassa perehdytään myös niin kutsuttuihin luonnonuskontoihin ja uususkonnollisuuteen eri puolilla maailmaa.

Kirjoittajat: Tiina Airaksinen, Mitra Härkönen, Marjaana Kavonius, Ida-Maria Pankka, Ilmari Vesterinen, Mikko Viitamäki

Aava 5  – Avaa näkymiä tieteeseen, taiteeseen ja populaarikulttuuriin

Aava 5 -oppikirjan avulla pääsee tutustumaan uskontojen tutkimuksen näkökulmiin ja hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Se perehdyttää uskonnolliseen symboliikkaan ja käsittelee uskonnollisia teemoja populaarikulttuurissa. Aava antaa kattavat tiedot suomalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Kirjoittajat:  Titus Hjelm, Visa Immonen, Marjaana Kavonius, Ida-Maria Pankka, Joona Salminen

Aava 6 – Avaa näkymiä uskontoon ja mediaan 

Aava 6 johdattaa tutustumaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Se käsittelee uskonnollista kieltä ja kuvastoa sekä uskontojen mediajulkisuutta. Aava perehdyttää siihen, millainen suhde uskonnolla ja medialla on.

Kirjoittajat: Titus Hjelm, Johanna Sumiala, Anna Haapalainen

Opettajan digimateriaali

Runsas, pedagogisesti harkittu materiaalipankki.

Opettajalle Aava tarjoaa runsaan digitaalisen materiaalipankin. Opettaja saa monipuolisia työvälineitä uskonnonopetukseen ja oman opetuksen kehittämiseen. Aava tarjoaa uusia, harkittuja pedagogisia lähestymistapoja ja konkreettisia vinkkejä.

Aava tukee monipuolista erilaisten digitaalisten oppimisratkaisujen käyttöä ja tekee digitaalisuuden hyödyntämisen helpoksi.

Kun valitset Aavan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi opettajan digimateriaalin käyttöösi: 09 6877 4573 (klo 10–15) tai info@edukustannus.fi.

Tekijät

Minna Hietamäki

on uskonnon ja psykologian opettaja sekä tutkija. Minnan erikoisalat liittyvät ekumeenisiin kysymyksiin, globaaliin luterilaisuuteen ja teologian kontekstualisointiin.

Salla Vainio

Uskonnon ja psykologian lehtorina aloittanut Salla on innostunut menetelmistä, jotka tukevat oppimista ja hyödyntävät teknologisia sovelluksia.

Anna-Liisa Tolonen

on tutkija. Hän uskoo historiallisen ja vertailevan tutkimusotteen mahdollisuuksiin parantaa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä keskinäistä ymmärtämistä.

Marjaana Kavonius

opettaa uskontoa ja elämänkatsomustietoa Helsingissä. Marjaanaa kiinnostaa erityisesti tutkia yhdessä oppilaiden kanssa maailmankuvien ja katsomusten kirjoa monipuolisten pedagogisten ratkaisujen avulla.

Iida-Maria Pankka

on verkkopedagogi, uskonnon ja historian opettaja sekä sosiaalisen median kouluttaja. Ida-Mariaa inspiroi oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa.

Hinnasto

Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen
Aava UE 1 (LOPS 2016) 978-952-288-169-4 35,45 € 39,00 €
Aava UE 2 (LOPS 2016) 978-952-288-342-1 35,45 € 39,00 €
Aava UE 3 (LOPS 2016) 978-952-288-607-1 35,45 € 39,00 €
Aava UE 5 (LOPS 2016) 978-952-288-668-2 35,45 € 39,00 €
Aava UE 6 (LOPS 2016) 978-952-288-807-5 35,45 € 39,00 €