Hippokrates on terveystiedon oppimateriaali perusopetuksen vuosiluokille 7–9. Se esittelee terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita oppilaslähtöisesti ja vankalla asiantuntemuksella. Huomioiduksi tulevat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin terveys. Tavoitteena on kehittää oppimista kaikilla terveysosaamisen osa-alueilla: tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.

Oppimateriaalissa kuvataan terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti ja uusista näkökulmista. Terveyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja myös ilmiöpohjaisesti. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja ongelmalähtöisiä. Näin mahdollistuvat opetuksen oppilaslähtöisyys ja eriyttäminen, se että jokainen oppilas löytää oman tapansa oppia ja oivaltaa uutta. Sarjassa kiinnitetään paljon huomiota oppimisen kannalta keskeisiin taitoihin: tiedon hankinta ja käsittely, analysoiminen, esittäminen, soveltaminen, yhdisteleminen, arviointi ja luominen.

Opettajan materiaalissa annetaan eväitä opetuksen eheyttämiseen. Eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja.

 


Oppikirja

Hippokrateen oppikirjat ovat nykyaikaisia ja oppimista helpottavia. Kirjojen tekstit ja rakenne on rakennettu pedagogisesti viisaasti ja oppijalähtöisesti. Taitavat ja asiantuntevat kirjoittajat esittävät kirjoissa tuoreimman ja ajankohtaisen terveyttä koskevan tiedon niin, että erilaiset oppijat voivat omaksua opetussuunnitelman määrittämät keskeiset terveysosaamisen osa-alueet. Kirjan taitto ja kuvitus on suunniteltu raikkaaksi ja oppimista tukevaksi. 

Oppikirja on saatavilla myös sähkökirjana. Sähkökirja sisältää kaiken sen, mitä painettukin oppilaan kirja. Sen lisäksi sähkökirjat sisältävät: linkkejä, videoita, kuvaa, ääntä, lisätietoa jne. Sähkökirjoissa on mahdollisuus alleviivata ja tehdä merkintöjä.

Sähköiset materiaalit

Hippokrateen sähköiset materiaalit jakaantuvat kahteen osaa. Luokkakohtaisella lisenssillä oppilaat pääsevät kiinni monipuoliseen, oppimista tukevaan tehtävistöön. Monissa tehtävissä hyödynnetään Kustannus Oy Duodecimin tuottaman sähköisen Koulun terveyskirjaston laajoja aineistoja, kuten videoita, artikkeleita ja tehtäviä. Hippokrateen sähköiset aineistot tarjoavat oppilaalle helpon ja luontevan tavan käyttää Koulun terveyskirjaston aineistoja. Tehtävät ohjaavat oppilasta työskentelemään tavoitteellisesti sekä yksilönä että ryhmänä.

Opettajan lisenssillä sähköisessä aineistossa on käytettävissä kaikki samat asiat kuin oppilaallakin. Opettajalle on lisäksi  räätälöityä aineistoa: lisätietoa ja tiivistelmiä, koekysymyksiä vastauksineen, arvioinnin välineitä sekä oppituntien ja koko oppiaineen opetuksen suunnittelun välineitä, vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja ideoita yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseen. Opettajan aineistossa on välineitä arviointiin, joka on kannustavaa ja jota toteutetaan sekä itsearviointina että vertaisarviointina.

Kokeile demoa »

Takaisin alkuun

Tekijät

 

 

Elina Hermanson on lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri ja Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri. Hän on kokenut kirjailija ja yksi harvoista suomalaisista nuorisolääkäreistä. 


 

Anu Kaplas on liikuntatieteiden maisteri ja toimii Hyvinkään Tapainlinnan koulun liikunnan ja terveystiedon lehtorina.

 

 

Lasse Kannas on Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen professori ja keskeinen oppiaineen kehittäjä ja tutkija. Hän on kokenut oppikirjailija ja terveystiedon opettajien kouluttaja.

 


Terhi Ylöniemi on kasvatustieteiden maisteri ja Oulun Normaalikoulun kotitalouden ja terveystiedon lehtori sekä oppikirjailija. Hän on terveystiedon didaktiikan kouluttaja ja pitänyt useita täydennyskoulutuksia mm. opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

Takaisin alkuun

© Edukustannus, 2014 | Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy | Itälahdenkatu 27 A 3. krs | 00210 Helsinki | info@edukustannus.fi | www.edukustannus.fi | Takaisin alkuun