Iki on uusi uskonnon oppimateriaalisarja yläkouluun. Se havainnollistaa sitä monitahoista ilmiötä, jota nimitetään uskonnoksi, mutta joka näyttäytyy eri aikoina ja eri paikoissa yhtä aikaa samanlaisena ja erilaisena.  

Lue lisää

 

 

Hippokrates on terveystiedon oppimateriaali perusopetuksen vuosiluokille 7–9. Se lähestyy terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioitaoppilaslähtöisesti.  

Lue lisää

 

 

Kieku on kieli- ja kulttuuritietoinen yläkoululaisen aapinen. Uusi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja vuosiluokille 7–9 johdattaa nykykoululaisen monikielisen ja monimuotoisen kulttuurin maailmaan. 

Lue lisää


 

Luku on uusi matematiikan oppimateriaalisarja vuosiluokille 7–9. Se tarjoaa matematiikasta oleellisen selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. 

Lue lisää

 

OPOA! on ohjausta uudistava oppimateriaali yläkoululaisen oppilaanohjaukseen. Se kattaa koko yläkoulun ohjausprosessin ja auttaa opinpolulla etenemisessä.

Lue lisää