Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 Yleistä: Tämä tietosuojaseloste koskee Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n asiakkaita. 

 

1. Rekisterinpitäjä

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy

Y-tunnus 0196080-4

Itälahdenkatu 27 A

00210 Helsinki

puh. +358-(0)9-6877450

www.lastenkeskus.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietohallintopäällikkö Jaakko Luumi

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy

Itälahdenkatu 27 A

00210 Helsinki

puh. 09-68774555

sähköposti: jaakko.luumi@kirjapaja.fi

 

3. Rekisterin nimi

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lasten Keskus ja Kirjapaja käyttää asiakasrekisterin henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimin tavoin suoramarkkinointiin ja muuhun asiakasviestintään. Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden hoitoon tarvittavan pituinen aika.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus) 
  • Asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan antamiin suostumuksiin liittyvät tiedot
  • Digitaalisten palveluiden käyttäjätiedot (etunimi, sukunimi, koulu, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjän järjestelmistä rekisteröitymisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista yksityisistä tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Edukustannuksen, Lasten Keskuksen ja Kirjapajan tuotenimeä hallinnoivan Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle, henkilötietojen riittävästä suojasta huolehditaan. Keinona on muun muassa Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Lasten Keskus ja Kirjapajan työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä. 

 

© Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 2018 | Itälahdenkatu 27 A 3. krs | 00210 Helsinki | info@edukustannus.fi | www.edukustannus.fi |