Virtaa

Virtaa on monipuolinen ja moderni terveystiedon oppikirjasarja, joka noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa.

Sarja tarjoaa uusinta tietoa terveydestä, terveystottumuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Virtaa on tutkimusmatka terveyden arvoihin, ja sen tavoitteena on haastaa nuoria pohtimaan terveyden olemusta sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Sarja antaa myös virtaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.


Virtaa TE1: Terveyden perusteet

Virtaa – Terveystiedon perusteet on tarkoitettu oppikirjaksi lukion kaikille yhteiselle terveystiedon kurssille. Uudistunut Virtaa-oppikirja on ajan hermolla myös valmistauduttaessa terveystiedon sähköiseen ylioppilaskokeeseen.

Virtaa TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys

Virtaa – Ihminen, ympäristö ja terveys suuntaa katseet koko elämän mittaiseen terveyspolkuun. Ihmisen hyvinvointia tarkastellaan laajasti aina mielenterveydestä seksuaaliterveyteen ja työhyvinvointiin. Lisäksi käsitellään ympäristön terveydellisiä vaikutuksia sekä pohditaan terveysviestinnän ulottuvuuksia.

Virtaa TE3: Terveyttä tutkimassa

Täysin uudistettu Virtaa – Terveyttä tutkimassa antaa hyvän pohjan ymmärtää terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimusta. Samalla kirja syventää opiskelijan tietoja terveydenhoidon ja kansanterveyden historiallisista kehityslinjoista. Keskeistä sisältöä ovat myös terveydenhuollon toiminta, terveyserot ja eettiset kysymykset. Kirja kannustaa opiskelijaa omaan, kriittiseen pohdintaan.

Virtaa-kertauskirja

Virtaa-kertauskirja kokoaa yksiin kansiin lukion terveystiedon keskeiset sisällöt. Täysin uudistettu kirja auttaa kertaamaan terveystiedon lukiokurssit ja valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. Kirja sopii sekä omatoimiseen opiskeluun että terveystiedon kertauskurssille. Se sisältää runsaasti esimerkkejä aiemmista koetehtävistä sekä hyvien vastausten sisällöistä.


Opettajan materiaali

Opettajalle Virtaa tarjoaa runsaan digitaalisen materiaalipankin, joka sisältää erilaisia ideoita ja ratkaisuja omaan opetukseen. Opettaja saa monipuolisia työvälineitä terveystiedon opetukseen ja oman opetuksen kehittämiseen. Opettajan materiaalissa on lisämateriaaleja kuvien, tekstien ja tehtävien muodossa. Materiaali tarjoaa myös vaihtoehtoisia tapoja kurssien suorittamiseen ja ohjaa kohti ylioppilaskirjoituksia.

Takaisin alkuun

Tekijät

Lasse Kannas on Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen professori ja keskeinen oppiaineen kehittäjä ja tutkija. Hän on kokenut oppikirjailija ja terveystiedon opettajien kouluttaja.

Pia Välimaa on liikunnan ja terveystiedon opettaja Jyväskylän normaalikoulussa.