”Digi laajentaa, rikastaa ja selkiyttää entisestään eri taitojen opettamista.”

Kuiskeen digimateriaali on runsas, tekstien moninaisuuden huomioiva ja monilukutaitoa kehittävä tekstilajien aarrekammio. Kuiskeen digi myös vähentää materiaalisuossa marjastamista: helmet on valmiiksi poimittu, tarkastettu ja säilötty – nyt nautitaan!

Oppilaan digi

”Lukutaitoa ei voi harjoitella enää vain painetun kirjan avulla.”

Oppilaan digimateriaali auttaa harjoittelevaa lukijaa ymmärtämään lukemansa. Materiaali sisältää lukutaitokirjan tekstit rikastettuna äänin, kuvin, videoin ja autenttisin tekstein. Kaikki kirjan tekstit ovat oppilaan kuunneltavissa kahdella eri lukunopeudella. Vaikeat sanat on selitetty, ja tarkan lukemisen tehtävät ohjaavat tehokkaisiin lukustrategioihin.


Kuiskeen tekstimaailma laajenee digimateriaalissa oppilaan arkielämän teksteihin.”

Erilaisten blogitekstien, videoiden, uutisten, mainosten ja podcastien parissa työskentely kehittää oppilaan kriittisyyttä ja medialukutaitoa. Materiaalin autenttinen tekstimaailma ohjaa oppilaita toimimaan luovasti yksin ja yhdessä, luokassa ja sen ulkopuolella.


”Kuiske kulkee aina mukana – kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.”

Kuiskeen digimateriaalit toimivat laitteesta ja paikasta riippumatta. Intuitiivinen navigointi takaa sujuvan käyttökokemuksen. Toiminnallisia harjoituksia on helppo tehdä itsenäisesti tai kaverin kanssa omaan tahtiin edeten. Materiaali kokonaisuudessaan sopii loistavasti myös erilaisiin käänteisen oppimisen (flipped learning) työtapoihin!

Opettajan digi

”Opettajan opas takataskussa!”

Kuisketta käyttävällä opettajalla on aina opettajan opas takataskussaan. Innostavat virittelyt, leikit ja draamaharjoitukset sekä kuunneltavat ja luettavat tekstit tehtävineen toimivat näppärästi niin puhelimella kuin tietokoneellakin.

Opetettava asia on helposti esitettävässä muodossa, tukevasti juurrutettuna opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opetussuunnitelma on tuotu näkyvästi osaksi digimateriaalia, ja opettaja voi olla varma, että toteuttaa materiaalin avulla opetussuunnitelman tavoitteita.


Arviointi

"Oppilaalla on oikeus osoittaa osaamistaan monipuolisesti."

Huolella koottu arviointi- ja tukimateriaali auttaa opettajaa arvioimaan oppilaiden taitoja uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Digimateriaalin arviointipaketti yhdessä Taitojen vihkon Tavoitteista taitoihin -aukeamien ja Lukutaito-kirjan Valitse ja luo -projektien kanssa tarjoaa opettajalle kattavan arviointikokonaisuuden. Digimateriaalin arviointipaketti sisältää kuullun ja luetun ymmärtämiset, sanelut, toistokirjoitukset, kielitiedon kokeet sekä liudan erilaisia arvioinnin apuvälineitä.